Exames e boletíns resoltos

1º Bacharelato Ciencias Sociais

PROBLEMAS RESOLTOS

Trátase dunha colección de problemas resoltos por tema, están sacados dun libro de texto antigo da editorial SM. Están en castelán.

BOLETÍNS RESOLTOS

EXAMES RESOLTOS

  • Parcial 1ª avaliación
  • Trimestral 1ª avaliación
  • Parcial 2ª avaliación
  • Trimestral 2ª avaliación
  • Parcial 3ª avaliación
  • Trimestral 3ª avaliación