7. osztály

  1. Mit tanultunk a számokról?
  2. A racionális számok nagyság szerinti összehasonlítása
  3. Hatványozás
  4. A hatványozás azonosságai
  5. A hatványozás gyakorlása
  6. Az 1-nél nagyobb számok normálalakja