Matematika 5. osztály

Matematika 5. TK

Matematika 5. munkafüzet

Matematika 5. okostankönyv

Kompetenciafejlesztő füzet 5-6.

Témák

 1. Követelmények ismertetése

Az egész számok

 1. A helyiértékes írás

 2. A számjegyek hármas csoportosítása, és a számok kiolvasása

 3. A természetes számok helyesírása

 4. A számok kialakulása, a római számok

 5. A számok ábrázolása a számegyenesen

 6. Év eleji felmérés

 7. Becslés, kerekítés

 8. Gyakorlás: Természetes számok

 9. Felmérő írása: Természetes számok - számfogalom

 10. Természetes számok összeadása

 11. Természetes számok kivonása

 12. Kivonásra vezető feladatok gyakorlása

 13. Gyakorlás: Összeadás és kivonás

 14. Számonkérés: Összeadás és kivonás

 15. Természetes számok szorzása

 16. Írásbeli szorzás gyakorlása

 17. Természetes számok osztása

 18. Írásbeli osztás gyakorlása

 19. Feladatok osztásra

 20. Műveletek tulajdonságai, műveleti sorrend, zárójelek

 21. A szorzás és az osztás tulajdonságai

 22. A tanult műveletek, a műveleti sorrend használatának gyakorlása

 23. Gyakorlás: Alapműveletek, szöveges feladatok

 24. Felmérő írása: Természetes számok – műveletek, szöveges feladatok

 25. Negatív számok

 26. A számok ellentettje és abszolút értéke

 27. Egész számok összeadása és kivonása

 28. Gyakorló óra: Szöveges feladatok és műveleti sorrend

 29. Egész számok összeadásának és kivonásának gyakorlása

 30. Gyakorló óra: Összeadás, kivonás, műveleti sorrend

 31. Felmérés: Összeadás, kivonás, műveleti sorrend

 32. Összefoglalás: Egész számok

 33. Gyakorló óra: Egész számok 1.

 34. Gyakorló óra: Egész számok 2.

 35. Gyakorló óra: Egész számok 3.

 36. Témazáró dolgozat: Egész számok

 37. Kompetenciafejlesztő feladatok megoldása (1.)

Törtek, tizedes törtek

39. Ismerkedés a törtekkel

40. Törtrészek ábrázolása, a törtszámok használata

41. Törtek bővítése, egyszerűsítése, összehasonlítása

36. Gyakorló óra: törtek bővítése, egyszerűsítése, összehasonlítása

37. Törtek ábrázolása számegyenesen, vegyes törtek

38. Egyenlő nevezőjű törtek összeadása és kivonása

39. Különböző nevezőjű törtek összeadása és kivonása

40. Törtek összevonásának gyakorlása

41. Tört szorzása természetes számmal

42. Törtek egész számmal szorzásának gyakorlása

43. Tört osztása pozitív egész számmal

44. Törtek pozitív egész számmal való osztásának gyakorlása

45. Műveletek sorrendje, zárójelfelbontás

46. A tanult műveletek, a műveleti sorrend használatának gyakorlása

47. Mit tanultunk eddig? Gyakoroljunk!

48. Számonkérés

49. Matematikai játékok (tankönyvek, internet felhasználásával)

50. Tizedes törtek

51. Tizedes törtek ábrázolása, kerekítése és összehasonlítása

52. Tizedes törtek összeadása és kivonása

53. Tizedes törtek összevonásának gyakorlása

54. Tizedes törtek szorzása természetes számmal

55. Tizedes törtek szorzása természetes számmal, gyakorlás

56. Tizedes törtek osztása pozitív egész számmal

57. Tizedes törtek osztása természetes számmal, gyakorlás

58. Közönséges törtek tizedes tört alakja

59. Összefoglalás

60. Összefoglalás

61. Témazáró dolgozat

62. Kompetenciafejlesztő feladatok megoldása (2.)

Bevezetés a geometriába

63. Csoportosítások

64. Halmazok

65. Halmazok

66. Test, felület, vonal, pont

67. A szög

68. Síkidomok, sokszögek

69. Testek építése, szemléltetése

70. Testek építése, szemléltetése

71. Egyenesek síkban, térben

72. Téglalap, négyzet

73. Összefoglalás, ismétlés, gyakorlás

74. Témazáró dolgozat

75. Kompetenciafejlesztő feladatok megoldása (3.)

Hosszúság, terület, térfogat

76. A hosszúság mérése

77. Téglalap, négyzet kerülete

78. A terület mérése

79. Téglalap, négyzet területe

80. Téglatest, kocka

81. Téglatest, kocka felszíne

82. A térfogat mérése

83. Téglatest, kocka térfogata

84. Gyakorlati feladatok

85. Összefoglalás

86. Témazáró dolgozat

87. Kompetenciafejlesztő feladatok megoldása (4.)

Helymeghatározás, sorozatok

88. Helymeghatározás szerepe környezetünkben

89. Helymeghatározás

90. A derékszögű koordináta-rendszer

91. Pontok ábrázolása

92. Tájékozódás síkban, térben (kiegészítő tananyag)

93. Ritmusok, díszítések

94. Keressünk összefüggéseket!

95. Sorozatok

96. Sorozatok

97. Nevezetes, érdekes sorozatok

98. Összefoglalás

99. Témazáró dolgozat

100. Matematikai játékok (szakkönyvek, internet felhasználásával)

101. Kompetenciafejlesztő feladatok megoldása (5.)

Mérés, arányosság, szöveges feladatok

102. A tömeg mérése, mértékegységei

103. Az űrtartalom mérése

104. Az idő mérése, mértékegységei

105. Mértékegység átváltások

106. Mértékegység átváltások

107. Arányosságok, változó mennyiségek

108. Egyenes arányosság

109. Egyenes arányossággal kapcsolatos feladatok megoldása

110. Nyitott mondatok

111. Keressük a megoldásokat!

112. Egyszerű szöveges feladatok

113. Egyszerű szöveges feladatok gyakorlása

114. Szöveges feladatok a hétköznapjainkban

115. Szöveges feladatok a hétköznapjainkban

116. Összefoglalás

117. Gyakorlás

118. Témazáró dolgozat

119. Kompetenciafejlesztő feladatok megoldása (6.)

Adatgyűjtés, statisztika

120. Játékok

121. Adatgyűjtés, adatok ábrázolása

122. Adatgyűjtés, adatok ábrázolása

123. Átlag és tulajdonságai

124. Lehetetlen, lehetséges, biztos

125. Összefoglalás

126. Számonkérés

127. Kompetenciafejlesztő feladatok megoldása (7.)

Összefoglaló

128. Az egész számokról tanultak összefoglalása, vegyes feladatok

129. A törtekről tanultak összefoglalása, vegyes feladatok

130. A törtekről tanultak összefoglalása, vegyes feladatok

131. A geometriai ismeretek összefoglalása, vegyes feladatok

132. A hosszúság, terület, térfogat fogalmával kapcsolatos feladatok

133. A helymeghatározásról, a sorozatokról tanultak, vegyes feladatok

134. Mérés, arányosságok, szöveges feladatok

135. A statisztikából tanultak felelevenítése, vegyes feladatok

136. Az éves munka értékelése