MASEP

XII International Scientific Conference MASEP 2018

Measurement and Assessment of Social and Economic Phenomena

XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa MASEP 2018

Pomiar i ocena zjawisk społecznych i ekonomicznych


23 października 2018 - zamknięcie rejestracji na XII Konferencję Naukową MASEP 2018

MASEP 2018

Łódź, 28.11.2018 - 30.11.2018

Innovation – Labour market – Applications of statistical methods – Population ageing – Food economy

Innowacyjność – Rynek pracy – Zastosowania metod statystycznych – Starzenie się ludności – Gospodarka żywnościowa

MASEP 2017

Łódź, 29.11.2017 - 01.12.2017

Innowacyjność – Rynek pracy – Ubezpieczenia – Starzenie się społeczeństw

Innovation - Labour market - Insurance - Ageing societies