MASEP

XIV International Scientific Conference MASEP 2023

Measurement and Assessment of Social and Economic Phenomena

XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa MASEP 2023

Pomiar i ocena zjawisk społecznych i ekonomicznych 

Łódź, 29.11.2023 - 1.12.2023


Poprzednie edycje konferencji

MASEP 2020

Łódź, 21.10.2020 - 23.10.2020

Innovation – Labour market – Applications of statistical methods – Population ageing – Food economy Innowacyjność – Rynek pracy – Zastosowania metod statystycznych – Starzenie się ludności – Gospodarka żywnościowa

MASEP 2018

Łódź, 28.11.2018 - 30.11.2018

Innovation – Labour market – Applications of statistical methods – Population ageing – Food economy Innowacyjność – Rynek pracy – Zastosowania metod statystycznych – Starzenie się ludności – Gospodarka żywnościowa

MASEP 2017

Łódź, 29.11.2017 - 01.12.2017

Innowacyjność – Rynek pracy – Ubezpieczenia – Starzenie się społeczeństwInnovation - Labour market - Insurance - Ageing societies