MASEP

XIII International Scientific Conference MASEP 2020

Measurement and Assessment of Social and Economic Phenomena

XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa MASEP 2020

Pomiar i ocena zjawisk społecznych i ekonomicznych

Łódź, 21-23.10.2020


Rejestracja na XIII Konferencję Naukową MASEP 2020 zostanie zakończona 30 września 2020 r.

Zapraszamy do udziału!

WAŻNE! Liczba miejsc jest ograniczona.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rejestracji.

21-23 października 2020 r.

Poprzednie edycje konferencji

MASEP 2018

Łódź, 28.11.2018 - 30.11.2018

Innovation – Labour market – Applications of statistical methods – Population ageing – Food economy Innowacyjność – Rynek pracy – Zastosowania metod statystycznych – Starzenie się ludności – Gospodarka żywnościowa

MASEP 2017

Łódź, 29.11.2017 - 01.12.2017

Innowacyjność – Rynek pracy – Ubezpieczenia – Starzenie się społeczeństwInnovation - Labour market - Insurance - Ageing societies