MASEP

XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa MASEP 2018

XII International Scientific Conference MASEP 2018

Pomiar i ocena zjawisk społeczno-ekonomicznych

Measurement and Assessment of Social and Economic Phenomenon

MASEP 2018


Innowacyjność – Rynek pracy – Ubezpieczenia – Starzenie się społeczeństw

Innovation - Labour market - Insurance - Ageing societies

MASEP 2017