Veredicte del jurat 2022

IX Concurs fotogràfic Marxa dels Castells 2022

Es reuneix a Cervera el Jurat qualificador del sisè Concurs fotogràfic Marxa dels Castells 2020, format per:

 • Marta Domènech i Puig

 • Jordi Prat i Felip

 • Alfons Goenaga i Pueyo

 • Eduard Rafegas i Oliver

S’han presentat a concurs un total de 54 fotografies.

Els membres del jurat, d’acord amb les bases establertes pel propi concurs, després de la corresponent selecció i deliberació, acorden atorgar els següents premis:

Primer premi

 • Titol : Fent camí

 • Autor: JORDI JULIÀ NAVARRO

Segón premi

 • Titol : Il·luminats

 • Autor: OSCAR MUÑOZ CASTILLO

Tercer Premi

 • Titol : Tràfic lent

 • Autor: JOSE LUIS JIMENEZ CHAMON

Premi per votació dels inscrits a la Marxa

 • Titol : Entre ametllers

 • Autor: RAMON PÉREZ MIR


Cervera a 14 d’abril del 2022