Politika

Politika nebo také správa věcí veřejných je v českých zemích dlouhodobě Popelkou veřejného prostoru. Nějakým řízením osudu se národ zemí Koruny České s politikou tragicky míjí, což se pochopitelně odráží v našich dějinách. Běžný názor, že "politika je svinstvo", má nepříjemné následky: o politiku ztrácejí zájem lidé slušní a morální a moc se tak koncentruje v rukou těch druhých.

Politika

Úkolem politiky je dát řád fungování společnosti - stanovovat pravidla a normy chování, prosazovat zájmy státu na mezinárodní scéně a podobně; alespoň ve zdravé společnosti to platí. To se samozřejmě dá dělat různými způsoby, s větším či menším úspěchem.

Osobně se pokládám za člověka pravicově-liberálního smýšlení - jsem přesvědčen, že jednou z největších hodnot je svoboda a zodpovědnost jednotlivce. Jedině na tom pak může stavět zdravá a svobodná společnost, která určitou (co nejmenší) část individuálních svobod omezí a vytvoří systém zákonných práv a povinností, závazných pro všechny členy takové společnosti.

Totalita a nesvoboda

Totalitní režim potírá jednu ze základních hodnot, svobodu. Potírá a trestá svobodu politickou, ekonomickou i občanskou - život v totalitním režimu bere občanům možnost zastávat veřejně politické názory odlišné od těch oficiálních, možnost ekonomické aktivity jiného než povoleného druhu, zakazuje možnost zastávat i občanské názory nepovolené explicitně režimem.

Česká republika naneštěstí ve 20. století zažila několik totalitních režimů - nacismus za druhé světové války a několik forem komunistického režimu po ní, od brutálního běsnění v padesátých letech po normalizační společnost let sedmdesátých a osmdesátých. Morální i ekonomická devastace způsobená především komunistickým režimem bohužel stále trvá a znemožňuje České republice a jejím občanům dosáhnout jejich plného potenciálu.

Evropská unie

Z mnoha důvodů jsem zastáncem členství České republiky v Evropské unii. Mrzí mě, když jsou výhody členství redukovány jen na peníze z různých fondů EU - jde o mnohem více.

  • Školství a věda - studijní program Erasmus, společný výzkum v mnoha oblastech
  • Společné vnitřní politiky - zemědělská (zralá k revizi), ochrana zákazníka atd.
  • Společné vnější politiky - mezinárodní hospodářské i politické smlouvy
  • Již zmíněné fondy EU - užitečné i kontroverzní

Ekonomika

Vzhledem k devastujícímu působení totalitních režimů na ekonomické aktivity občanů i státu má většina totalitních režimů zásadní problémy s ekonomikou. Jo to významný faktor, vedoucí v důsledky k pádu takových režimů.

"Kapitalismu je vlastní jedna vada: nerovnoměrné rozdělení bohatství. Socialismu je naproti tomu vlastní jedna ctnost: rovnoměrné rozdělení bídy." (Winston Churchill)