Ostrava

Ostrava je třetí největší město v České republice. Není to na něm ale moc poznat, je takové roztahané a roztrhané - to jsou následky mohutné těžby černého uhlí. Teď už se tu uhlí skoro netěží, ani ty ocelárny už nejsou, co bývaly, takže se Ostrava a přilehlý region po kouskách přesouvá z 19. století do současnosti.

Město Ostrava

Moderní Ostrava se snaží odtrhnout od své minulosti, nebo možná přesněji, přidat k černé nějaké veselejší barvy. Postupně se daří rozvíjet ve městě IT technologie - společnost Tieto zaměstnává přes dva tisíce lidí z Ostravy i okolí a VŠB-TUO provozuje hned dva superpočítače (menší Anselm a větší Solomon).

V poslední době se rozjela iniciativa fajnOVA.cz, jejímž úkolem je konečně a ve spolupráci s obyvateli vytvořit strategický plán rozvoje města. Snad konečně bude Ostrava městem pro lidi.

Životní prostředí

Životní prostředí tu stále za moc nestojí, za což může jednak největší zdroj znečištění na Ostravsku - společnost ArcelorMittal - jednak další průmyslové zdroje znečištění v Polsku, kde to znečištění životního prostředí nemá takovou prioritu, jako u nás. No a za něco si můžeme i sami, to jsou lokální zdroje vytápění a doprava.

Náprava škod způsobených dlouhodobou devastací životního prostředí je dlouhodobý problém - jako u všech regionů zasažených následky živelně se rozvíjejícího těžkého průmyslu. Zde již sice došlo k útlumu části těžebního průmyslu a ekologizaci zbývajícího ocelářského průmyslu, ale na polské straně hranice se problémy neřeší tak rychle a s takovou důrazností, jak by si místní přáli.

Volný čas

V Ostravě můžete trávit i volný čas: