סיירת תנועה מיוחדת מבצעים

להלן תפקידה של סיירת התנועה המיוחדת / סיירת מבצעים :

  • טיפול בעבריינות כביש
  • אכיפת עבירות תעבורה קשות ומסכנות חיים
  • מעקב אחר פסולי נהיגה
  • בדיקות שכרות לנהגים
  • ביצוע מבצעים מיוחדים בהתאם לדרישות מטה / ראש משרד תנועה
  • ועוד

*האכיפה מתבצעת ברכבים גלויים וסמויים כאחד.