ברוכים הבאים - ית"מ ראש העין

Add Headings and they will appear in your table of contents.