Вокална школа

Деца - участници

Ръководител - Зорница Желязкова


Александрина Бориславова Бозвелиева

Антон Петров Желязков

Боромир Теодосиев Арабаджиев

Биляна Тодорова Тодорова

Валентина Тонева

Велизара Димова

Вероника Руменова Гаванозова

Вяра Станиславова Петрова

Деа Иванова Бондокова

Димитър Радков Драгиев

Евелина Евгениева Генова

Естела Станиславова Симова

Зорница Гаджева

Ива Стефанова Чертоянова

Ивайла Станимирова Иванова

Йоана Димитрова Бубова

Кристин Койчева Иванова

Мария-Магдалена Иванова Николова

Мария Красимирова Господинова

Матея Данаилова Митева

Нора Иванова Тодорова

Симона Грозева