Задание за технически анализ

Вашата задача включва анализирането на даден акция, чрез методите на техническия анализ.

1. Преди да започнете решаването, проверете кое задание ви е определено (в списъка на потока - http://bit.ly/marchev ).

2. За да решите дадена задача, първо трябва да свалите заданието (виж по-долу).

3. Решавайки заданието си записвате на страни отговорите от всяка задача.

4. Получените отговори въведете във онлайн електронния протокол.