Formació

Consulta apunts i tutorials.

Cultura audiovisual

Electrònica

Imatge i so

Càmera

Tutorials Adobe

Informació seminaris

Seminaris:

Fa temps que des de diferents col•lectius de professionals i estudiants tant del món de la música com del món de la imatge i so se’m demana que expliqui la meva feina com a compositor per a medis audiovisuals.

Aquí trobareu un recull dels cursos que he realitzat, els quals abasten tant aspectes tècnics com creatius.