MARATON PUSZCZY BYDGOSKIEJ

1.10.2017r.

Wzór upoważnienia do odbioru pakietu

UPOWAŻNIENIE

DO ODBIORU PAKIETU STARTOWEGO NA

2. Maraton Puszczy Bydgoskiej w dniu 1.10.2017 r.


Upoważniam Pana/Panią .....................................................................................................

(Imię i Nazwisko)

.................................................................................................................................................

legitymującego/ą się dowodem osobistym (seria, numer)

do odbioru mojego pakietu startowego

...................................................................................................................................................

(Imię i Nazwisko)

........................................................................................................................................................

(adres zamieszkania: miejscowość, ulica, na domu/lokalu, rok urodzenia)


....................................., dnia .................................. ……………..…………………………

miejscowość podpis


OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że ja niżej podpisany/a biorę odpowiedzialność za stan swojego zdrowia podczas zawodów pod nazwą Maraton Puszczy Bydgoskiej w dniu 1.10.2017 r., w Bydgoszczy.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów dla celów imprezy, wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku w celach związanych

z promocją biegu (Maraton Puszczy Bydgoskiej).

Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią Regulaminu zawodów pod nazwą Maraton Puszczy Bydgoskiej w dniu 1.10.2017 r., w pełni go akceptuję i zobowiązuję się do jego przestrzegania.………………….., ……………… ………..……………

(Miejscowość i data) Podpis zawodnika/zawodniczki

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

WAŻNE INFORMACJE PRZED STATREM

Najważniejsze - sprawdź czy jesteś na liście startowej !!!

1. ODBIÓR PAKIETÓW STRATOWYCH

w dniach 27-28 września odbiór pakietów startowych w godzinach 16.00-19.00 w LABORATORIUM KALORII przy Hetmańskiej 38

w dniu 30 września odbiór pakietów w godz. 9.00 - 15.00 w Bella Line w Galerii Miedzyń ul. Nakielska 181

w dniu zadowdów 1.10.2017 roku pakiety mogą odbierać wyłącznie osoby spoza Bydgoszczy - w godzinach 6.30 - 7.30

2. Cena pakietu starowego w dniu biegu wynosi 150 zł, nie ma gwarancji mozliwości się zapisania się na bieg jeśli zostanie wyczerpany limit miejsc.

3. Osoby chętne mogą wykonać badania EKG, echo serca, pomiar ciśnienia krwi oraz najważniejsze badania laboratoryjne krwi (morfologia, profil lipidowy – cholesterol całkowity, cholesterol LDL, cholesterol HDL i trójglicerydy, kreatynina – marker funkcji nerek oraz hemoglobina glikowana – bardzo dokładny marker cukrzycy i innych zaburzeń gospodarki węglowodanowej). Osoby z odchyleniami w badaniach będą dodatkowo skonsultowane przez kardiologa. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zgoda na 2-krotne pobranie krwi (przed i po biegu, np. dzień przed startem i bezpośrednio po ukończeniu biegu). W tych próbkach oprócz w/w parametrów dodatkowo do celów naukowych oznaczymy markery zakrzepicy, zapalenia i funkcji serca.

Prosimy osoby chętne do wzięcia udziału w badaniu o napisanie e-maila dra Sebastiana Derdowskiego na adres seba.derdowski@gmail.com i podanie swojego numeru telefonu w terminie do dnia 25.09.2017 r. (poniedziałek).

4. Parkingi - foto poniżej. Prosimy nie parkować wzdłuż drogi pożarowej prowadzącej do Baru Pod Kogutem. Zalecamy Parking przy Leśnictwie Bielice, przy Marko lub przy ul. Wąbrzeskiej.

5. NUMER DO RATOWNIKA 512 005 341 - warto zapisać do telefonu. Numer tez będzie nadrukowany na numerze startowym.

6. W sprawach trudnych proszę dzwonić do Joanny 531 401512

7. Na trasie punkty z wodą i innymi atrakcjami będą co około 10 km

8. W puszczy raczej trudno sie zgubić ponieważ otoczona jest drogami i lotniskiem. Trasa jest oznakowana Literą M jak Maraton i strzałkami.

9. Na mecie będzie jedzonko i picie. MEDAL i niespodzianka.

10. START / META usytuowane są przy Barze Pod Kogutem (Aleja Jana Pawła II 179, Bydgoszcz)

11. Nocleg. Mozliwe jest zarezerwowanie noclegu w ZAZ Białe Błota - ul.Centralna 27A, 86-005 Białe Błota. Rezerwaji należy dokonać u Wojtka tel.603035740

12. koszulka Maratonu Puszczy Bydgoskiej jest do kupienia osobno, poza pakietem startowym. na www.runspace.pl

13. Informacje o nas:

https://sites.google.com/view/maraton-puszczy-bydgoskiej/strona-g%C5%82%C3%B3wna

https://www.facebook.com/MaratonPuszczyBydgoskiej/
ORGANIZATORZY zwani ORGAMI :

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

https://www.facebook.com/MaratonPuszczyBydgoskiej/