MAPA DE CENTRES

Benvolgudes companyes i Benvolguts companys:

Un dels objectiu de Millora Contínua és afavorir i promoure l'intercanvi entre iguals i la millora contínua del conjunt de centres.

A partir del curs 2018-19 es comença a treballar en el desenvolupament i posada en pràctica d'una eina d'autoavaluació elaborada per el Departament d'Inspecció Educativa, conjuntament amb IAQSE i el Programa de Millora Contínua.

Aquest espai pretén oferir als centres evidències de punts forts de cada un dels àmbits, dimensions i criteris

L'equip d'assessors i assessores del Programa.

Evidències i Punts forts


(Fent Click a "CERCADOR" s'obrirà un full on podreu fer recerca per temàtica i àmbits)

Recull Bones Pràctiques

Els centres interessats poden enviar al correu electrònic del programa la seva fitxa desenvolupant un punt fort o una bona pràctica relacionada amb qualque àmbit, dimensió o criteri de l'eina d'autoavaluació.

Model de fitxa de punt fort/bona pràctica de gestió

(click per fer una còpia de la plantilla al teu ordinador)

CONTACTE

Programa de Millora i Transformació de centres

Adreça: C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 4a planta) - 07009 Palma.

Telèfon: 971177752

@ 1 : qualitat@dgplacen.caib.es

@ 2 : educaibqualitat@gmail.com

Espai web del programa