Associate Professor

Department of Computer Science

NTNU – Norwegian University of Science and Technology

+47 73 55 93 55 | +47 900 74 710

https://www.ntnu.edu/employees/majid.rouhani

Learn to Machine Learn 2021

Presentation: NTNU's program for teachers.

SLERD 2021

Presentation: In-service Teachers’ Attitude towards Programming for All

EDUCON 2021

Presentation: Project-based learning and training of in-service teachers in programming: Projects as a bridge between training and practice.

EDUCON 2021 - Short presentation

A short video about the presentation: Project-based learning and training of in-service teachers in programming: Projects as a bridge between training and practice.

Webinarfestivalen 2020

Presentation: Programming for teachers: supporting participants in defining their learning path in a flexible online course.

ISSEP 2020

Presentation: In-service Teacher Training and Self-Efficacy

Video presentation at: https://www.worksup.com/, Event-id: ISSEP2020, Recording track 3.21.10

The 8th Computer Science Education Research Conference (CSERC '20)

Et av målene med kurset Programmering 8.-13. trinn er å skape engasjement for programmering blant lærerne som de kan videreføre til elevene. Foto: Geir Mogen

Kunnskap om programmering løfter undervisningen

Interview: Studietilbudet Programmering 8. – 13. trinn gjør både lærerne i stand til å programmere selv, og til å lære det bort til elevene sine. Lærer Aud Charlotte Ullestads erfaring er at elevene ikke lenger blir passive brukere av mobil og PC.

Les hele artikkelen