Professor

Department of Computer Science

NTNU – Norwegian University of Science and Technology

+47 73 55 93 55 | +47 900 74 710

https://www.ntnu.edu/employees/majid.rouhani

Læringsfestivalen 2022

Presentation: An Experience Report on Transitioning to Blended Learning and Portfolio-assessment: a Cross-campus Course in Programming

Excited 2022

Presentation: The context of the presentation was the “computer science for all” movement and the challenges and opportunities of learning and teaching programming as an in-service teacher. The presentation addressed an in-service teacher's professional development program which prepares K-12 teachers to teach programming. The program is found to be relevant and to increase the teachers’ self-efficacy

EDUCON 2022

An Experience Report on Transitioning to Blended Learning and Portfolio-assessment: a Cross-campus Course in Programming

EDUCON 2022

Presentation: Learning to Program: an In-service Teachers’ Perspective

EDUCON 2022

Presentation: Computer Science in Schools: A Literature Mapping of Professional Development for In-Service Teachers

ISSEP 2021

Presentation: Professional Development for In-service Teachers of Programming: Evaluation of a University Level Program

Learn to Machine Learn 2021

Presentation: NTNU's program for teachers.

SLERD 2021

Presentation: In-service Teachers’ Attitude towards Programming for All

EDUCON 2021

Presentation: Project-based learning and training of in-service teachers in programming: Projects as a bridge between training and practice.

EDUCON 2021 - Short presentation

A short video about the presentation: Project-based learning and training of in-service teachers in programming: Projects as a bridge between training and practice.

Webinarfestivalen 2020

Presentation: Programming for teachers: supporting participants in defining their learning path in a flexible online course.

ISSEP 2020

Presentation: In-service Teacher Training and Self-Efficacy

Video presentation at: https://www.worksup.com/, Event-id: ISSEP2020, Recording track 3.21.10

The 8th Computer Science Education Research Conference (CSERC '20)

Et av målene med kurset Programmering 8.-13. trinn er å skape engasjement for programmering blant lærerne som de kan videreføre til elevene. Foto: Geir Mogen

Kunnskap om programmering løfter undervisningen

Interview: Studietilbudet Programmering 8. – 13. trinn gjør både lærerne i stand til å programmere selv, og til å lære det bort til elevene sine. Lærer Aud Charlotte Ullestads erfaring er at elevene ikke lenger blir passive brukere av mobil og PC.

Les hele artikkelen