ข่าวกลุ่มอำนวยการ

รายงานการประชุม

- รายละเอียดประชุม 15/05/2561 ( รายละเอียด )

- ภารกิจของผู้บริหาร และ ครูที่ต้องดำเนินการ ตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ตามกฎกระทรวง 61 ( รายละเอียด )

- ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์ฯ สอบครูผู้ช่วย และกลุ่มวิชาที่ขาดแคลนจำเป็น ( รายละเอียด )

- องค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษา ประชุม 10/04/2561 ( รายละเอียด )

- การประกันคุณภาพฯ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ประชุม 10/04/2561 ( รายละเอียด )