MARA GrEP 2022

Tarikh Permohonan:
6 September - 22 September 2022

MARA menawarkan peluang pengajian ke peringkat pasca siswazah di Institusi Pengajian Tinggi terkemuka di dalam dan luar negara kepada graduan cemerlang bagi memperkasakan modal insal keperluan negara.

11 Program UNIVERSITI MAHSA bawah tajaan GrEP2022 adalah:

UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT DARI PIHAK MAHSA UNIVERSITY:

TERTIARY EDUCATION SPONSORSHIP PROGRAMME (TESP)
TARIKH PERMOHONAN
19 September - 21 Oktober 2022

Terbuka kepada pelajar yang sedang mengikuti pengajian secara sepenuh masa peringkat Ijazah Pertama dalam bidang tertentu di Institut Pengajian Tinggi (IPT) terpilih di dalam negara.

MAKLUMAT PERMOHONAN

 1. Permohonan hendaklah dibuat secara atas talian di Portal MARA melalui pautan: www.mara.gov.my bermula 31 March - 15 April 2022

 2. Pemohon perlu memenuhi syarat-syarat umum dan syarat akademik yang telah ditetapkan.

 3. Sekiranya pemohon didapati memberi maklumat palsu, MARA berhak pada bila-bila masa menamatkan atau menarik balik tawaran pinjaman.

SYARAT UMUM

 1. Warganegara Malaysia.

 2. Pemohon serta salah seorang ibu atau bapa bertaraf Bumiputera

 3. Memenuhi syarat kelayakan Status Sosio-Ekonomi (SES) keluarga seperti berikut:

 • Kategori 1: Yuran & Elaun Sara Hidup
  Pendapatan bulanan RM8,000 ke bawah
  Pendapatan tahunan bercukai - RM100,000 ke bawah

 • Kategori 2: Yuran Sahaja
  Pendapatan bulanan RM
  8,001 ke RM15,000
  Pendapatan tahunan bercukai - RM1
  00,001 - RM180,000

 1. Ibu dan bapa/penjaga serta pelajar tidak disenaraihitam oleh MARA.

 2. Tidak pernah menerima pinjaman MARA bagi peringkat pengajian yang sama.

 3. Bebas daripada penyakit kronik / berjangkit / penyakit yang memerlukan rawatan susulan.

 4. Had umur pemohon adalah tidak melebihi 40 tahun semasa permohonan dibuat.

SYARAT AKADEMIK:
Pelajar Baharu
1. Mendapat CGPA > 3.00 di peringkat Asasi / Matrikulasi / Persediaan / STPM serta setaraf;
2. Telah mendapat tawaran/mendaftar di IPT bermula Januari 2022.

Pelajar Sedia Ada
1. Mendapat CGPA > 3.00 bagi semester terdahulu; DAN
2. Mempunyai baki tempoh pengajian tidak kurang dari satu (1) tahun

Lain-lain Syarat
Lulus dengan kepujian dalam Bahasa Melayu di peringkat SPM
Kelayakkan akademik bagi program Perubatan, Pergigian, dan Farmasi mestilah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Badan-Badan Professional.

UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT DARI PIHAK MAHSA UNIVERSITY:

SENARAI PROGRAM TERPILIH MARA TESP DI UNIVERSITI MAHSA

CARA MEMOHON

 1. Permohonan dibuka secara atas talian (online) di http://www.mara.gov.my

 2. Calon hendaklah memastikan maklumat lengkap telah diisi.

 3. Calon yang disenarai pendek akan dimaklumkan serta perlu mencetak dan menghantar dokumen yang berkaitan kepada MARA.

 4. Permohonan yang tidak mendapat maklum balas daripada pihak MARA selepas tiga (3) bulan daripada tarikh tutup iklan adalah dianggap tidak berjaya dan keputusan adalah muktamad.

 5. Sebarang pertanyaan mengenai program dan masalah teknikal boleh dibuat dari jam 9.00 pagi hingga jam 4.30 petang melalui emel ke alamat; tesp@mara.gov.my.

UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT DARI PIHAK MAHSA UNIVERSITY:

TAKE A TOUR OF MAHSA UNIVERSITY

View our Dynamic 360 view of MAHSA University: https://360vr.my/mahsa/

UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT DARI PIHAK MAHSA UNIVERSITY: