Maglód Városi Könyvtár

A Szeberényi Lajos Városi Könyvtár települési feladatokat ellátó nyilvános könyvtárként gyűjteményével és szolgáltatásaival kedvező feltételeket biztosít használói számára az egyetemes és a legtágabb értelemben vett magyar kultúra értékeinek megismeréséhez, a folyamatos önműveléshez.

Őrizzük és ápoljuk a klasszikus könyv(tár)kultúrához kapcsolódó értékeket: a szórakoztató irodalomtól a tudományos információig, a kultúra, a tudomány, a művészet, a gazdaság és a közélet kérdéseiben való eligazodáshoz szükséges információkat és tudásanyagot közvetítve.

Törekszünk közhasznú információs és informatikai hátteret nyújtani a tájékozódáshoz.

Segítjük a helyi óvodák nevelési programjának, a helyi iskola pedagógiai programjának megvalósulását, a szervezett oktatásban résztvevők és az önképzést folytatók tanulását.

Hozzájárulunk a hátrányos helyzetű olvasók esélyegyenlőségének javításához.

Könyvtárunk helytörténeti gyűjteménye dokumentum állományának folyamatos gyarapításával, a Szeberényi Lajos Helytörténeti Gyűjtemény működtetésével, továbbá a Szeberényi Lajos Kutatócsoporttal és a Szeberényi Lajos Múzeumbaráti Körrel, valamint civil és más szervezetekkel való folyamatos együttműködés révén őrzi a település hagyományait.

Kulturális, társadalmi és történeti néprajzi értékeink bemutatása mellett természeti értékeink megismertetését is feladatunknak tekintjük. A Szeberényi Lajos Városi Könyvtár széles körű szolgáltatásaival, sokszínű programjaival járul hozzá Maglód, a MagHáz sajátos arculatához.