Dyplomy

dr nauk ekonomicznych


Podyplomowe Studium Doskonalenia Pedagogicznego

Uprawnienia Pedagogiczne

mgr ekonomii


mgr pedagogiki


mgr inż. informatyki