Psychologia twórczości

Wytyczne do projektu badawczego z psychologii twórczości -- POBIERZ

Zapowiedź kursu online

Wykłady (uwaga pliki pdf dostępne na kanale w MS Teams, filmy również tam

WYMOGI I ORGANIZACJA

WYKŁAD 1

WYKŁAD 2

WYKŁAD 3

WYKŁAD 4

WYKŁAD 5

WYKŁAD 6 (Część 1)

WYKŁAD 6 (Część 2)

WYKŁAD 7 (Część 1)

WYKŁAD 7 (Część 2)

BONUS - BADACZE TWÓRCZOŚCI O PANDEMII