Psychologia twórczości

Wykłady (uwaga, do rozpakowania pliku potrzebne jest hasło podane na zajęciach - pliki są duże, pobieranie może chwilę potrwać, w zależności od jakości łącza).

Wytyczne do projektu badawczego z psychologii twórczości -- POBIERZ

Informacja na temat oceny z zajęć

Szanowni Państwo,

Liczba punktów uzyskanych za udział w badaniu oraz obecność oraz ocena na podstawie tylko tych dwóch kryteriów znajduje się w pliku TUTAJ.

Osoby, które są usatysfakcjonowane proponowaną oceną poproszę o e-mail. Pozostałe osoby przesyłają projekt, według wytycznych podanych powyżej.