เรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ กับ ครูตี๋

Learning How To Learn เรียนรู้ วิธีการเรียนรู้

คือการเรียนโดยเน้นฝึกทักษะสำคัญที่เราใช้ในการเรียนรู้ วิชาความรู้ต่างในโลก โดยทักษะที่ใช้ในการเรียนรู้วิชาความรู้ทั้งหลาย คือ

1. การวิเคราะห์ 2.การเชื่อมโยง 3.การเปรียบเทียบ

ดังนั้น บทเรียนและแบบฝึกทั้งหลายของครูตี๋จะมุ่งเน้นเพื่อการฝึกทักษะ 3 อย่างนี้

บทเรียนทั้งหลายเป็นเปลือก ทักษะการเรียนรู้เป็นแก่น

ความรู้ในเนื้อหาวิชาเป็นผล(พลอยได้) ที่จะได้แบบรู้ลึกรู้จริง ในไปใช้ได้จริงๆ

มาลองศึกษาดูกันแล้วจะรู้ว่า "เราจะเรียนวิชาอะไรก็ได้ในโลก"

มารู้จัก Learning How to Learn กันนะครับ

บทเรียนและแบบฝึกหัด Learning How to Learn

ฟิสิกส์

การเคลื่อนที่แนวตรง

ข้อมูลเพิ่มเติม Learning How to Learn

กิจกรรมต่างๆ