sms-varsling (brud/lækager)

Lundby og Omegns Vandværk har indgået samarbejde med Blue Idea og Kamstrup om automatisk varsling, ved mistanke om lækage eller brud på din vandinstallation.

Automatisk varsling ved mistanke om lækage eller brud på din vandinstallation

Vandmåleren observerer om der er et konstant forbrug i 24 timer (lækage) eller ved unormalt højt forbrug i en time (brud).  Når din måler registrerer et brud eller læk, sender systemet en sms-varsling til de tlf. numre, som er registreret på din adresse.

Det nye varslingssystem skal ses som en ekstra service til vores vandforbrugere.

Det er fortsat forbrugerens eget ansvar at holde øje med sit forbrug.
Hvis du modtager en sms med varsel om lækage eller brud, skal du gøre følgende:

Vandværket tjekker ikke og udbedrer ikke skader på dine egne vandinstallationer.
Har du brud eller lækage, skal du kontakte din forsikring eller en VVS-installatør. 

Vær opmærksom på, at måleren ikke kan skelne mellem utilsigtet og tilsigtet vandforbrug. Skal du f.eks. fylde swimmingpoolen til sommer og har du haft vandet kørende i over 24 timer, vil du fortsat modtage en sms-varsling.

Hvis du får for mange falske alarmer
Vi har mulighed for at indstille systemet, så alarmer kun sendes til et enkelt udvalgt mobilnummer. Eller hvis det ønskes kan systemet sættes helt ud af kraft på den enkelte måler.
Hvis du ønsker at få lavet denne ændring,  skriv en mail til: lundbyvv@gmail.com med følgende oplysninger: Adressen og det ønskede telefonummer