Opolskie Przyszłości

Więcej zarabiać, żyć z pasją!

Nazywam się Łukasz DYMEK. Jestem Opolaninem z krwi i kości. W Opolu się urodziłem, uczyłem, studiowałem, zakochałem, założyłem rodzinę. Tutaj żyję i pracuję.

Z wykształcenia jestem ekonomistą i wykładam przedmioty biznesowe na Politechnice Opolskiej.

Jestem fundatorem i kieruję pracami fundacji Instytutu Trwałego Rozwoju, jednostki zajmującej się promocją postaw przedsiębiorczych. Moje doświadczenie bierze się z wieloletniej praktyki - sam prowadzę działalność gospodarczą, doradzając przedsiębiorcom w zakresie rozwoju działalności biznesowej.

W wyborach samorządowych 2018 startuję do Sejmiku Województwa Opolskiego, by jeszcze bardziej zaangażować się w procesy kreowania przyszłości Naszego województwa – wspierać innowacyjność, rozwijać przedsiębiorczość i dbać o jakość życia opolskich rodzin!

dr Łukasz DYMEKOpolskie przyszłości jest Innowacyjne
Wierzę, że twórczość jest podstawą dynamizacji rozwoju cywilizacji. Jeżeli chcemy szybciej i silniej rozwijać się to musimy sprzedawać nie tylko konkurencyjne produkty, ale przede wszystkim nasze innowacyjne rozwiązania, które przyczyniły się do ich powstania. Uczestniczyłem w budowie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego i wiem, że wspieranie Inteligentnych Specjalizacji (Smart Specialisation) pozwoli na właściwe stymulowanie rozwoju gospodarki regionu w kierunku kreowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań.

Skoncentruję się na wspieraniu transferu wiedzy pomiędzy sektorem nauki i biznesu przy aktywnym uczestnictwie samorządu. Dziś te dwa środowiska działają często obok siebie nie dostrzegając wymiernych korzyści z wykorzystywania zasobów nauki i badań jakie posiadamy w naszym województwie. W swojej działalności na rzecz wsparcia transferu wiedzy chciałbym skupić się na: ofercie programów stażowych dla przedstawicieli środowiska akademickiego w przedsiębiorstwach oraz przedsiębiorstw w ośrodkach akademickich, niwelowaniu barier współpracy, zdobywaniu środków finansowych na podejmowanie wspólnych badań i zacieśnianiu współpracy na rzecz rozwoju kultury proinnowacyjnej przedsiębiorstw regionu.

Mówiąc o innowacyjności nie należy zapominać o wspieraniu szkolnictwa zawodowego, które odpowiedzialne jest za dostarczanie na rynek pracy pracowników wyposażonych w odpowiednie kompetencje i umiejętności. Wieloletnie doświadczenie w pracy akademickiej i znajomość uwarunkowań funkcjonowania zarówno uczelni jak i przedsiębiorstw będzie moim atutem w wspieraniu aktywnego rozwoju programów kształcenia dualnego, czyli edukacji prowadzonej w kontakcie z przedsiębiorstwem, na opolskich uczelniach.

Uważam, że stymulowanie twórczości powinno odbywać się już on najmłodszych lat, dlatego będę wspomagał rozwój programów rozwijających twórczość i kreatywność na każdym poziomie ścieżki edukacyjnej młodego pokolenia.
Opolskie przyszłości jest Przedsiębiorcze
Przedsiębiorczość to nie tylko prowadzenie własnego biznesu, to bardziej umiejętność znalezienia się we współczesnej przestrzeni gospodarczej. Każdy z nas ma w sobie tę iskrę, tylko czasami trzeba jej pomóc, by stała się płomieniem – można to osiągnąć poprzez stymulowanie odpowiednich postaw i rozwijanie właściwych kompetencji.

Wspierać będę programy wymiany międzynarodowej dla dzieci, młodzieży i studentów. Pragnę, aby młodzi ludzie bez żadnych przeszkód (kulturowych, mentalnych czy finansowych) mogli poznawać świat, dostrzegając korzyści jakie niesie ze sobą bycie mieszkańcem „globalnej wioski”.

Pragnę wspomóc również kształcenie przedsiębiorczości w oparciu o rozwiązania praktyczne, dlatego utworzę Regionalny Preinkubator, czyli miejsce gdzie działalność gospodarcza może być prowadzona na próbę, a jego uczestnicy dostaną odpowiednie wsparcie w postaci eksperckiej pomocy księgowej, prawniczej czy doradztwa marketingowego. Do współpracy przy tej inicjatywie zaproszę opolskie uczelnie oraz instytucje otoczenia biznesu, mające doświadczenie we współpracy z „młodymi” przedsiębiorcami.

Będę wspierał rozwiązania pozwalające na współpracę regionalnych przedsiębiorców ze sobą. Możliwe jest to dzięki wykorzystaniu doświadczenia instytucji otoczenia biznesu. Programy stymulujące współpracę przedsiębiorstw z instytucjami otoczenia biznesu, mające na celu integrację regionalnego środowiska biznesowego, mogą zapewnić w konsekwencji poziom wzajemnej ufności i współpracy. Dzięki temu możemy osiągnąć poziom współpracy, jaki znany jest w prężnie funkcjonujących regionach gospodarczych Europy, np. w regionach partnerskich dla Województwa Opolskiego Nadrenii Palatynacie (Niemcy) czy Burgundii (Francja).Opolskie przyszłości jest rodzinne
Nasze województwo to region, którego siła tkwi w przedsiębiorstwach rodzinnych. Ich sukces to również sukces ich pracowników. Dbając o nich, dbam o jakość życia opolskich rodzin. W swojej pracy będę aktywnym popularyzatorem idei „Przedsiębiorcy przyjaznego rodzinie”. Równowaga pomiędzy życiem rodzinnym i zawodowym jest ważnym elementem życia każdego z nas.

Pragnę zadbać o godność dla ludzi starszych - jestem przekonany, że odpowiednie usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania, a także domy spokojnej starości są w stanie zapewnić poczucie bezpieczeństwa i sprawią, że seniorzy poczują się otoczeni troską i dbałością o komfort życia w jego jesieni.

Stawiam na promocję zdrowego i aktywnego stylu życia wśród opolskich rodzin, zarówno poprzez zaangażowanie się w promocję sportu i rekreacji, ale również wsparcie rozwoju nowych i modernizację istniejących ośrodków sportu i rekreacji w regionie.

Chciałbym silniej zaangażować się w obszar związany z ekologią, ponieważ jakość życia nierozłącznie związania jest z jakością środowiska w jakim żyjemy. Będę aktywnie działał na rzecz ograniczenia zanieczyszczenia powietrza poprzez promocję rozwiązań ciepła systemowego i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

W pracach na rzecz tworzenia przyjaznego środowiska do pracy i życia dla opolskich rodzin, skoncentruję się również na pracach związanych z intuicyjnością dostępu do administracji. Moim celem jest, aby każdy obywatel otrzymał pomoc w rozwiązywaniu małych i dużych problemów, w zakresie jakim będzie jej oczekiwał i potrzebował.

Jestem przekonany, że nakreślony przeze mnie program działania na rzecz Naszego Województwa spotka się z Państwa pozytywnym odbiorem.

Szerzej będziemy mogli o nim porozmawiać podczas spotkań przed wyborczych, na które już teraz serdecznie zapraszam.

dr Łukasz DYMEK

Zapraszam do zapoznania się z całością programu Koalicji Obywatelskiej dla Województwa Opolskiego

Bieg charytatywny w Maratonie Warszawskim

Rodzinne kibicowanie reprezentacji narodowej

Wspieranie porozumień i deklaracji

Konwencja samorządowa Koalicji Obywatelskiej

Kontakt

facebook
tweeter
e-mail
messenger