Нечипорук Людмила Василівна

практичний психолог

Психолого-педагогічний консиліум з проблеми «Компетентнісний підхід як умова гармонійного розвитку особистості та успішної адаптації першокласників до школи»

28.02.2019 року у закладі було проведено психолого-педагогічний консиліум з проблеми «Компетентнісний підхід як умова гармонійного розвитку особистості та успішної адаптації першокласників до школи» за участю старшого викладача кафедри педагогіки і психологіїї ВІППО Лариси Іванівни Турчиної. У заході також взяли участь психологи та педагоги зі спеціальних навчальних закладів освіти обласного підпорядкування.

Практичний психолог Нечипорук Л.В. зупинилася на важливості успішності адаптаційного періоду, негативному впливі несприятливих чинників. Педагоги мали можливість пригадати особливості навчання і поведінки учня за його характеристикою та визначити порушення певного компоненту складової адаптивності в нього.

Про доцільність застосування методик компетентнісного навчання для здобувачів освіти вчителі переконалися у вправі «Карта світу», відповідаючи на запитання відповідно до програми НУШ. Учителі-предметники обмінювалися досвідом, ділилися дієвими методиками, прийомами, новітніми технологіями, мультисенсорними підходами у вправі «Мікрофон».

ПЕДАГОГІЧНА РАДА «Інший зміст освіти, методика навчання та освітнє середовище - основні складові для розвитку компетентного випускника"

11 січня 2019 року у закладі було проведено засідання педагогічної ради в інтерактивній формі на тему «Інший зміст освіти, методика навчання та освітнє середовище - основні складові для розвитку життєво компетентного випускника». Активним учасником заходу стала старший викладач кафедри педагогіки і психології Волинського ІППО Турчина Лариса Іванівна, науковий керівник дослідно-експериментальної роботи «Адаптація дітей з особливими освітніми потребами в умовах реалізації компетентнісного підходу».

Турчина Л.І. виступила з вітальним словом і закцентувала увагу педагогів на змісті роботи конструктивно-проектувального етапу дослідно-експериментальної роботи закладу. Дирекція школи проаналізувала ряд методичних заходів, що передували педраді: круглий стіл з елементами тренінгу «Системна підтримка дітей з ООП в умовах нового освітнього простору», методичну сесію «Упровадження міжпредметної інтеграції в рамках освітньої системи підготовки учнів до життя», тиждень математики в початковій школі. Практичний психолог Нечипорук Л.В. запропонувала учасникам педради за допомогою вправи «Силует» окреслили образ сучасного вчителя. Заступник директора з навчально-виховної роботи Демосюк Ю.І. застосувала вправу «Діамант», яка сприяла педагогам колективно сформулювати і представити модель компетентного випускника школи.

Круглий стіл з елементами тренінгу "Системна підтримка дітей з особливими освітніми потребами в умовах нового освітнього простору"

15 листопада 2018 року у Нововолинській спеціальній загальноосвітній школі №9 відбувся круглий стіл з елементами тренінгу "Системна підтримка дітей з особливими освітніми потребами в умовах нового освітнього простору" для керівників спеціальних закладів освіти та інклюзивно-ресурсних центрів Волинської області.

Презентувала досвід роботи закладу з теми "Модель освітнього середовища для успішного навчання, розвитку та соціалізації дітей" директор школи Т.В. Кантор. Заступник директора Ю.І. Демосюк представила практичний блок заходу, де запропонувала учасникам відвідати фрагменти таких уроків: математика ("Складання таблиці множення числа 7", 3 клас, вчитель Загородня Лариса Іванівна), корекція мовлення ("Осіння пригода" 1 клас, вчитель Лазарищак Алла Володимирівна), логоритміка ("Жили-були гномики", 2 клас, Нечипорук Людмила Василівна). Обговорення кожного фрагменту пройшло за допомогою психологічної гри Едварда де Боно "Шість капелюхів".

АКЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ .

2 квітня 2018 року у Нововолинській спеціальній загальноосвітній школі №9 у день Всесвітнього дня поширення знань про аутизм відбулася акція для батьків дітей з особливими освітніми потребами.

Розпочала зустріч заступник директора з навчально-виховної роботи Демосюк Ю. І., яка розповіла про досвід роботи педагогів з дітьми, що мають порушення аутичного спектру, способи організації освітнього середовища.

Продовжила виступ практичний психолог Нечипорук Л.В., яка надала рекомендації батькам щодо правильної організації занять з дитиною зі спектром аутизму вдома, ознайомила і проаналізувала ефективні методи корекційного впливу «Son-Rise», іпотерапію, використання комунікативної системи обміну картками PEKS.

ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР «Використання балансувального обладнання в корекційній роботі з дітьми раннього віку та дітьми аутичного спектру розвитку .

На базі нашої школи 08.02.2018 року нейропсихолог Катерина Стрий, керівник центру нейропедагогіки «Brain UP», провела для педагогів, батьків, членів громадської організації «Світ для дітей» сертифікований практичний семінар «Використання балансувального обладнання в корекційній роботі з дітьми раннього віку та дітьми аутичного спектру розвитку».

Професійний тренер наголосила на важливості гнучкості «балансувальних» відділів головного мозку. Розповіла про принципи мозочкової стимуляції. Усі присутні мали змогу вивчити комплекс вправ, спрямованих на розвиток ділянок мозку, що відповідають за формування мови, інтелектуальної активності, поведінку дитини.

Учасники семінару розглянули питання щодо початкового етапу роботи з дитиною у якої спостерігається СДУ, СДУГ, дислексія, дисграфія, диспраксія та ін. Засвоїли цікаві завдання, які можуть урізноманітнити урок і нести незаперечну користь у мовному і ментальному розвитку дитини. Отримали перелік вправ, які варто виконувати безпосередньо перед проведенням різного роду корекційних занять.

Програма семінару була реалізована за допомогою спеціального обладнання Learning Breakthrough Programm, в основі якої лежить теорія доктора Френка Белгау.

НАВЧАЛЬНИЙ СЕМІНАР ДЛЯ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ТА БАТЬКІВ «Сучасні підходи до корекції мовленнєвих порушень на заняттях"

09.11.2017 року відбувся навчальний семінар для учителів початкових класів та батьків «Сучасні підходи до корекції мовленнєвих порушень на заняттях логоритміки, корекції мовлення».

Про актуальність проблеми наголосила директор школи Кантор Т.В., яка розповіла про нові запити громади та діяльність підготовчих та першого класів для дітей із порушенням мовлення. Заступник директора з навчально-виховної роботи Демосюк Ю.І. ознайомила з особливостями організації освітнього процесу для цих учнів та наголосила на обов’язковій співпраці вчителів, вихователів та батьків.

Учитель корекції мовлення Нечипорук Л.В. показала прийоми та завдання на закріплення поставлених звуків. На завершення батьки отримали диференційовані рекомендації від спеціалістів.

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «Актуальні проблеми педагогічної освіти: європейський і національний вимір»

16-17 травня 2017 року в Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки на педагогічному факультеті міста Луцька відбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми педагогічної освіти: європейський і національний вимір».

Практичний психолог Нечипорук Л.В. виступила з доповіддю «Спектр аутизму: особливості і проблеми психологічної допомоги учням спеціальної школи», в якій проаналізувала закономірності мовлення учнів даної нозології, їх основні поведінкові ознаки при комунікації і взаємодії в соціумі, пізнавальні психічні процеси, особливості оволодіння навичками читання і письма, а також визначила напрямки логопедичної корекцйно-розвиткової роботи.

Людмила Василівна запропонувала ефективні форми і методи при психолого-педагогічному супроводі, найбільш адекватні засоби альтернативної комунікації, корисні вправи за методикою Кетрін Моріс та програми ТЕАСС, тренінги невербального спілкування, арт-терапевтичні засоби…

СЕМІНАР "ОСОБЛИВОСТІ КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИТКОВОЇ РОБОТИ В УМОВАХ СПЕЦІАЛЬНОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ"

22 березня 2017 року вчителі початкової школи ділилися передовим педагогічним досвідом роботи з дітьми з ООП на семінарі для вчителів інклюзивного навчання «Особливості корекційно-розвиткової роботи в умовах спеціальної загальноосвітньої школи», що проходив на базі нашого закладу.

Педагоги школи Кравчук А.О., Нечипорук Л.В. та Михальчук Л.І. показали сучасне наукове розуміння компенсації і корекції, адаптації та інтеграції в самостійне життя учнів з особливими освітніми потребами.

Уроки математики, логоритміки та корекції розвитку показали, як організувати навчально-виховний процес у поєднанні з корекційно-розвитковою роботою, враховуючи особливості психофізичного розвитку школярів. Усіх присутніх зацікавили наочно-дидактичні посібники педагогів, влучне поєднання міжпредметних зв’язків: математики і природи, ритміки і навчання грамоти, української мови та образотворчого митсецтва.

Голова міської ПМПК Макара О.В. підкреслила, що уроки побудовані на особистісно зорієнтованій взаємодії, дають змогу здійснити індивідуальний підхід з використанням адаптації наочного матеріалу для створення мотивації та успіху кожного учня

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОНСИЛІУМ «Соціальна адаптація першокласників в освітньому середовищі початкової школи».

12.12.2017 відбувся психолого-педагогічний консиліум «Соціальна адаптація першокласників в освітньому середовищі початкової школи». У з’ясуванні питання готовності дитини до школи вчителі мали змогу порівняти теорії психологічного і педагогічного підходів. Визначили фізичну готовність за таблицею антропометричних показників розвитку організму першокласника. Практичний психолог Нечипорук Л.В. представила аналітично узагальнені результати досліджень рівнів морфологічної інтелектуальної, емоційно-вольової, мотиваційної та особистісно-соціальноїготовності.За продемонстрованими роботами школярів за методикою І.І.Аргінської «Намисто» педагоги визначали кількість умов, які може виконати кожна дитина в процесі свідомої діяльності при сприйнятті завдання на слух.

У підсумку засідання Нечипорук Л.В. надала вчителям і вихователю рекомендації і поради для покращення перебігу адаптаційного періоду.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОНСИЛІУМ «Реалізація наступності у адаптації першокласника до нових соціальних умов життя і навчання в школі»

08.12.2016 відбувся психолого-педагогічний консиліум «Реалізація наступності у адаптації першокласника до нових соціальних умов життя і навчання в школі». Вчителі ознайомилися з психофізіологічними особливостями першокласників та основними складовими компонентами адаптованості. Цікавою була ділова гра. Педагоги за різноманітними ситуаціями з шкільного життя школяра називали учня та можливі причини виникнення в нього шкільної незрілості на початку навчання у 1-ому класі. Вчителі розглянули методики діагностики та проаналізували рівні морфологічної готовності, інтелектуальної, емоційно-вольової, мотиваційної та особистісно-соціальної. Результати подавалися у вигляді графіків та діаграм, на яких у процентному відношенні зображено чотири рівні: низький, середній, достатній і високий. За представленими відеоспостереженнями психолога педагоги оцінювали ступінь окостеніння кістяка лівої руки дитини, визначали сформованість біологічного віку кожного учня. Детально розглянули зони продуктивності і стійкості уваги за методикою «Коректурна проба» Б.Бурдона. Успішно визначили учнів, у яких на графіку відображені помітні різкі коливання кривої працездатності, що свідчить про стан швидкого виснаження уваги. За продемонстрованими роботами школярів за методикою І.І.Аргінської «Намисто» вчителі визначали кількість умов, які може виконати кожна дитина в процесі свідомої діяльності при сприйнятті завдання на слух. Усвідомлення себе, свого становища в сім’ї, класі; оцінка себе як учня; прийняття як людини відображена у методиці Кульки». Був проведений підсумок засідання, вчителям і вихователю роздали рекомендації щодо роботи з неоднорідною категорією першокласників, різних за інтелектуальними можливостями.

Семінар на тему "Розлади спектру аутизму: застосування поведінкових технологій в домашніх умовах".

23 квітня 2016 року вісім педагогів школи взяли участь у семінарі на тему "Розлади спектру аутизму: застосування поведінкових технологій в домашніх умовах".

Дякуємо за корисну інформацію Анні Перекатій і Тетяні Дудіній чудовим поведінковим терапевтам з реабілітаційного центру «Джерело» м. Львова. Сподіваємось, що цей семінар покладе початок до плідної співпраці.

УРОК ВІД МАЙСТРА

8.03.2016 Нечипорук Людмила Василівна провела логопедичний КВК. Учні 1 класу узагальнили свої вміння і навички про групи слів за тематикою: овочі, фрукти, ягоди, дикі та свійські тварини, крупи, імена. Урок почався із привітання команд та виконання артикуляційної розминки «Веселі звірята». У грі «З чого мама варить борщик?» учасники продемонстрували свою зосередженість, швидкість читання слів, вміння працювати в колективі. Приємні враження викликали вправи «У саду» та «Приготую сік». Першокласники вдосконалювали правильне промовляння звуків у словах та реченнях, визначали кількість складів у слові, співставляли прочитане слово з муляжами фруктів та ягід, утворювали словосполучення з іменника та двох прикметників. Під час виконання музичної фізкультхвилинки «У селі» учні виконували ролі свійських тварин та імітували їх звуки, координували мовлення з відповідними рухами. Закріпленню написання великих літер власних слів сприяла вправа з використанням індивідуальних дощечок, на яку висипалася крупа. На завершальному етапі КВК школярі утворювали зменшено-пестливу форму імені свого сусіда та дарували уявне серце. Урок викликав позитивні емоції та покращив настрій у всіх присутніх.

ДІЛИМОСЬ ДОСВІДОМ

Роби все неможливе і можливе настане”. Саме під таким девізом 13 лютого 2015 року у нашій школі пройшов семінар “Соціалізація дітей з особливими потребами, які навчаються за індивідуальною формою, як необхідна складова їх особистісного розвитку” для завідувачів районними (міськими) психолого-медико-педагогічними консультаціями. Зі вступним словом до гостей звернулась директор школи Кантор Т.В. Вона ознайомила присутніх з особливостями організації індивідуального навчання в умовах спеціальної школи. Учасники семінару отримали вичерпну інформацію про методи і прийоми навчання дітей з особливими потребами. Відвідали психологічне заняття з елементами тренінгу (психолог Нечипорук Л.В)

ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ ПЕРШОКЛАСНИКІВ

20 листопада 2015 року відбувся психолого-педагогічний консиліум «Особливості адаптаційного періоду першокласників». Учасниками консиліуму стали дирекція школи, вчителі, які викладають у даному класі, класовод і вихователь 1 класу, психолог. Нечипорук Л.В. представила презентацію, в якій були висвітлені складові компоненти адаптованості, рівні позитивної динаміки розумового розвитку і адаптації до умов навчання. Цікавим була ділова гра, де педагоги за даною характеристикою визначали учня та можливі причини виникнення шкільної дезадаптованості. Були проаналізовані результати поглибленої діагностики пізнавальних психічних процесів інтелектуальної готовності, мотиваційної зрілості, емоційного сприйняття учнем процесу навчання, міжособистісних стосунків у класному колективі. На консиліумі відбувся обмін досвідом та вироблені спільні рекомендації, які дозволять першокласникам пережити складний процес адаптації, пов`язаний з новими умовами навчання, вимогами вчителів, навчальним навантаженням, і головне, сприятиме збереженню здоров`я та емоційного благополуччя школярів.

Педагогічна рада «Упровадження здоров’язберігаючих технологій у навчально-виховний процес як умова формування культури здоров’я учнів».

Напрацюваннями саме з цієї теми в рамках педради ділилися вчителі 27 листопада 2014 року. Директор школи Кантор Т.В. зазначила, що головним завданням у діяльності нашої школи є збереження і зміцнення здоров’я дітей, формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у вчителів, учнів та їхніх батьків. Формування в учнів компетентного ставлення до власного здоров'я у школі здійснюється через реалізацію фізичної, соціальної, психічної та духовної складових здоров'я. Також директор ознайомила присутніх з державними санітарними нормами та правилами використання на уроках засобів мультимедіа.

Шкільний психолог Нечипорук Л.В. наголосила на збереженні психологічного здоров’я дітей. Педагоги ухвалили організувати цілеспрямовану роботу з батьками з питань охорони і зміцнення здоровя дітей, а також унормування навчального навантаження з метою профілактики перевтоми та провести відкриті уроки з використанням здоров’язберігаючих технологій.