R-03 Rudna - Naroczyce Gorki

Trzy pętle z Rudnej do Naroczyc Górek poprzez Wzgórza Polkowickie.

Długość trasy – 38 km.

Najniższy punkt – 110 m n.p.m. w Rudnej.

Najwyższy punkt – 205 m n.p.m. w połowie drogi pomiędzy Wysokiem a Naroczycami Górką.

Rozpoczynamy i kończymy nasze pętle na Rynku w Rudnej. Kierujemy się w do Gwizdanowa na północ. W Gwizdanowie, na rozjeździe dróg, przejeżdżamy wiaduktem nad torami przyjmując kierunek północno-wschodni. Jednak wnet kierujemy się w prawo (na południe) w pierwszą drogę i zaraz w lewo (przed budynkiem straży pożarnej) i znowu zaraz w prawo (na południe). Jedziemy drogą asfaltową. Gdy drogą skręca ostro w prawo wjeżdżamy w las i niezbyt ujeżdżoną drogą leśna podążamy nadal na południe. Docieramy do szosy asfaltowej. Widzimy przed sobą Brodów. Docieramy do tej wsi pierwszą drogą polną jaka nam się pojawi jadąc szosą niewielki kawałek w lewo lub w prawo. W Brodowie, na głównej drodze wiejskiej, przyjmujemy kierunek południowo-wschodni. Asfalt zamienia się w drogę szutrową. Droga kieruje się na wschód. Polami, ale i lasami, dojeżdżamy do Kliszowa. Z tej wsi kierujemy się do sąsiedniego Radomiłowa (na północ). Po drodze można zobaczyć ukryty w lesie pałac (po prawej ręce). Pałac jest też widoczny z Radomiłowa. Szosą jedziemy do Wysokiego. Na głównym skrzyżowaniu wiejskim skręcamy w prawo (na północ), a potem w drugorzędną drogę wiejską w prawo (na wschód). Kończy się asfalt i wjeżdżamy w las. Mimo, że z wysokości 130 m n.p.m. powoli wznosimy się na wysokość 205 m n.p.m. trasa nie jest zbyt trudna. Przeszkadza niekiedy tylko piasek na trakcie. Wzniesienie, którym jedziemy, jest drugą co do wysokości górą w powiecie lubińskim. Najwyższy punkt – Grzybowa Góra - znajduje się koło Koźlic. Po wjeździe w górę mamy oczywiście ostry zjazd do Naroczyc Górek. Jednak tuż przed pierwszym domostwem skręcamy w lewo (na północ). Droga wije się przez piękny las głównie liściasty (dęby i buki). Dojeżdżamy do leśniczówki Nieszczyce, przy której kierujemy się na północny-zachód mając leśniczówkę po prawej ręce. Docieramy do szosy. Skręcamy w lewo (na zachód). Jedziemy do Kębłowa. W tej wsi, na samym początku, skręcamy w lewo (na południe) i jedziemy docierając do głównej drogi biegnącej ze wschodu na zachód przez ten fragment Wzgórz Polkowickich. Tą drogą jechaliśmy już wcześniej. Skręcamy w prawo (na zachód) i zjeżdżamy do Wysokiego. Z tej wsi, w której już byliśmy, podążamy leśnym traktem na zachód. Ponownie dojeżdżamy do szosy biegnącej z Gwizdanowa na południe. Tym razem jadąc w lewo (na południe), na ostrym zakręcie, nie zjeżdżamy do lasu, lecz jedziemy szosą aż do Rudnej. Na Rynku kończymy wycieczkę.

Paweł Niewodniczański - 2013

Pałac w Radomiłowie