LP-04 Pętla południowo-wschodnia Lubina

Pętla południowo-wschodnia Lubina.

Długość trasy – 12 km.

Najwyższy punkt 133 m n.p.m., najniższy punkt 107 m n.p.m.

Start proponujemy przy rondzie przy ulicy Ścinawskiej. Kierujemy się tą ulicą w kierunku Ścinawy. Przy sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ulicy Ścinawskiej z drogą nr 3 przechodzimy na drugą stronę drogi nr 3 i kierujemy się ścieżką rowerową wzdłuż drogi do Ścinawy (ulica Ścinawska). Po paruset metrach skręcamy w prawo w ulicę Zieloną. Droga biegnie przy wysypisku śmieci i oczyszczalni ścieków. Potem zanurza się w las. Jedziemy do Kłopotowa i dalej do Osieka. Tutaj trzeba przejść przez drogę nr 3. Ostrożnie. Dalej jedziemy główną ulicą przez Osiek na zachód z lekkim odchyleniem południowym. Gdy docieramy do większego skrzyżowania kierujemy się łukiem w prawo. W lewo droga biegnie do Pieszkowa, Raszówki i Raszowej. My jednak drogą przy ogródkach działkowych docieramy do Lubina. Tu wskakujemy na ulicę Piłsudskiego i ścieżką rowerową jedziemy do ulicy Paderewskiego i Parku Wrocławskiego. Przez park i mostek nad Zimnicą dojeżdżamy do ulicy Ścinawskiej. Tu zamykamy pętlę.

Paweł Niewodniczański - 2011

Kościół Chrystusa Króla w Osieku

Kościół Chrystusa Króla w Osieku