LP-03 Pętla wschodnia Lubina

Pętla wschodnia Lubina.

Długość trasy – 16 km.

Najwyższy punkt 132 m n.p.m., najniższy punkt 109 m n.p.m.

Miejsce startu to skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną drogi krajowej nr 3 z ulicą Ścinawską. Przeskakujemy na drugą stronę skrzyżowania i kierujemy się ścieżką rowerową w kierunku Ścinawy. Jednak wnet kierujemy się na północ pomiędzy płotami boczną odnogą ulicy Ścinawskiej i docieramy do asfaltowej drogi biegnącej do Księginic (ulica Księginicka). Teraz w prawo - na wschód. Przejeżdżamy przez Księginice. Za wsią droga łukiem kieruje się na południowy-wschód. Pola i lasy. Dojeżdżamy do drogi biegnącej z Lubina do Ścinawy. Przekraczamy ją i jedziemy do Czerńca. Na początku tej wsi kierujemy się na południe (na wprost) jadąc do Kłopotowa. Droga powoli zmienia kierunek na południowo-zachodni i zachodni. Przejeżdżamy przez prawie cały Kłopotów. Po lewej stronie mijamy kościółek pod wezwaniem świętego Dominika Savio. Zbliżając się do końca skręcamy w prawo (na północ). Przejeżdżamy obok boiska piłkarskiego. Za bazą jednej z firm skręcamy w lewo (przy płocie). Wjeżdżamy w las i docieramy do Miroszowic. Przejeżdżamy przez tę wieś docierając do drogi nr 3. Przechodzimy przejściem dla pieszych. Pomiędzy centrami handlowymi kierujemy się do ulicy Wrocławskiej. Wjeżdżamy w Park Wrocławski. Dojeżdżamy do ulicy Ścinawskiej skręcając na niej w prawo (na wschód) i jesteśmy po kilkuset metrach w punkcie startowym.

Paweł Niewodniczański - 2011

Pałac w Miroszowicach

Kościół Świętego Dominika Savio w Kłopotowie

Kościół Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych w Czerńcu