K-01 Środa Śląska - Lubin

Środa Śląska - Lubin

Dystans – 62 km.

Rozpoczynamy przy dworcu kolejowym Środa Śląska. Stacja ta w rzeczywistości mieści się w Szczepanowie. Przejeżdżamy przez Szczepanów z południa na północ mijając kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przy północnym krańcu wsi kierujemy się w lewo (na zachód). Na końcu wsi znajdujemy żółty szlak rowerowy, który biegnie przez pola i lasy na północ. Docieramy do szosy, gdzie kierujemy się na zachód (w lewo). Dojeżdżamy szosą do Brodna i następnie do Rzeczycy. Tutaj kierujemy się do Odry obok kościoła Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Wskakujemy na wał przeciwpowodziowy i jedziemy w lewo (na zachód) niebieskim szlakiem rowerowym (szlak Odry lewobrzeżny). Jazda po niezbyt wyraźnie wytyczonej ścieżce trawiastej. Dojeżdżamy do Malczyc przy cerkwi prawosławnej Zwiastowania Przenajświętszej Bogarodzicy. Przecinamy Malczyce ze wschodu na zachód. Za tym miasteczkiem zjeżdżamy z szosy w prawo (na północ) i jedziemy drogą po kocich łbach. Droga zmienia kierunek na zachodni. W ten sposób docieramy do mostu nad Odrą koło Lubiąża. Nadal jedziemy po kocich łbach poprzez las łęgowy. Droga powoli skręca na północny-zachód. Przy krańcu lasu droga skręca w lewo (na zachód). Przed Kwiatkowicami zjeżdżamy na wał przeciwpowodziowy w prawo (na północny-zachód). Objeżdżamy w ten sposób Kwiatkowice świetną drogą szutrową położoną na wale i docieramy w ten sposób do Prochowic. Objeżdżamy to miasto od północnego-wschodu. Dojeżdżamy do szosy biegnącej do Lubina (w prawo - na północ). Opuszczamy Prochowice i jedziemy poprzez Lisowice. Przy krańcu północnym Lisowic skręcamy w prawo i zaraz w lewo (w pola) (na północny-wschód). W przyszłości będzie biec po byłym torowisku asfaltowy szlak rowerowy. Polami dojeżdżamy do lasu. Tutaj trafiamy na bardzo dobrą drogę szutrową (pożarową). Podążamy na północ do Wielowsi. W tej wsi skręcamy w lewo (na zachód) w kierunku Miłosnej i po około jednym kilometrze skręcamy w prawo (na północ) na asfaltowy szlak rowerowy po byłym torowisku. Przejeżdżamy przez Parszowice i jesteśmy w Sitnie. Zjeżdżamy w lewo na (na zachód) i na szosie w prawo (na północ) wnet znajdując drogę pomiędzy domostwami, którą pędzimy do Niemstowa. W Niemstowie docieramy do głównej szosy, by po kilkuset metrach zjechać z niej w prawo w kierunku Czerńca. Przez pola i laski rowerujemy do mostka nad Zimnicą, W Czerńcu skręt w lewo (na zachód). Gdy główna droga ostro skręca w prawo (na północ) my nadal jedziemy na wprost. Zjeżdżamy z asfaltu i polami i lasami jedziemy do Kłopotowa. Tutaj za boiskiem skręt w prawo na szosę i przy wysypisku śmieci skręcamy w lewo jadąc do Miroszowic. Przejazd przez wieś do drogi dwupasmowej i jesteśmy w Lubinie. Środa Śląska - Szczepanów - Brodno - Rzeczyca - Malczyce - most koło Lubiąża - Kwiatkowice - Prochowice - Lisowice - Wielowieś - Parszowice - Sitno - Niemstów - Czerniec - Kłopotów - Miroszowice – Lubin.

Paweł Niewodniczański – maj 2021

Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczepanowie

Cerkiew Zwiastowania Bogurodzicy w Malczycach