L-38 Z Lubina do Rokitek

Z Lubina do Rokitek

Długość trasy 60 km

Najwyższy punkt wyprawy ma 193 m n.p.m. w pobliżu Krzeczyna Małego.

Najniższy 125-128 m n.p.m. występuje trzykrotnie: na ulicy Przemysłowej w Lubinie, pomiędzy Liścem i Bukowną oraz na odcinku Jaroszówka Rokitki.

Rozpoczynamy naszą wyprawę od skrzyżowania ulicy Jana Pawła II z ulicą Hutniczą. Jedziemy na południe w kierunku ulicy Stary Lubin. Skręcamy w lewo (na wschód) w tę ulicę i jedziemy nią prawie do przejazdu kolejowego mijając pod drodze kościół pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Jeszcze przed przejazdem skręcamy w prawo (na wschód) w nową drogę przemykając się pod obwodnicą południową Lubina. Za obwodnicą droga mknie w prawo (na zachód), by na górce skręcić w lewo (na południe)). Jedziemy ulicą Przemysłową do jej rozwidlenia. Skręcamy w prawo w aleję kasztanową (na zachód). Szlak niebieski i zielony. Zielonym szlakiem podążamy aż do Liśca. Po drodze przez jakiś czas mamy też niebieski szlak rowerowy. Od wcześniej wspomnianego rozwidlenia jedziemy do kościoła pod wezwaniem Marii Dominiki Mazzarello. Za tym bardzo ciekawym obiektem sakralnym skręcamy w lewo i początkowo wśród domów, potem polem i lasem jedziemy do osiedla Krzeczyn. Jedziemy wzdłuż osiedla mając po prawej ręce las. Mijamy las i domy usytuowane już we wsi Krzeczyn Wielki. Trasa biegnie wśród pól,a następnie zagłębia się w las. Kierunek jazdy generalnie jest południowo-zachodni. Dojeżdżamy do Liśca. Tutaj kierujemy się na południe (w lewo) w kierunku Bukownej. Za Liścem, ale jeszcze przed rzeczką o nazwie Czarna Woda, skręcamy w prawo w słabo wykształconą ścieżkę polną. Początkowo droga wiedzie wśród pól, potem wnika w las. Trzymając się tej ścieżki docieramy do Jaroszówki. Na głównej drodze w tej wsi skręt w lewo (na południe), a na dużym skrzyżowaniu jedziemy w kierunku północno-zachodnim (w prawo). Do Rokitek jazda szosą. Mijamy Zamienice z kościołem greko-katolickim Jana Chrzciciela i rzymsko-katolickim Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Po drodze mijamy znajdujące się po lewej ręce kąpielisko na terenie byłej żwirowni. W Rokitkach skręt w prawo (na północ), by jechać do Brzóz - przysiółka Rokitek. Skręcamy za zakładami pozyskiwania żwiru. Przejeżdżamy mostkiem nad Czarną Wodą. W Brzozach wskakujemy na szosę asfaltową biegnącą do Chocianowa i jedziemy nią, by w lesie skręcić w prawo (na wschód) na szosę do Rakowa. Inną możliwością jest wcześniej wjechać w las i do Rakowa dojechać drogami leśnymi. W tej miejscowości nasz trasa nadal podąża na wschód. Szlak czerwony rowerowy i zielony pieszy biegną razem aż do Michałowa. Gdy jesteśmy w Michałowie wjeżdżamy na drogę asfaltową biegnącą na północ (w lewo) do Trzebnic. Nie dojeżdżamy do tej wsi, lecz po kilkuset metrach, jeszcze przed przysiółkiem Marynów, skręt w pola w prawo (na wschód) i jedziemy do szosy biegnącej z Chojnowa do Lubina. Szosę tę przecinamy i dalej wśród pól jedziemy do pierwszego możliwego skrętu w lewo (na północ), by dojechać w ten sposób do widocznych w oddali Żabic. W Żabicach w prawo (na wschód) szosą do Ogrodziska. Tutaj w lewo na północ polami i lasem do Brunowa. Przez wieś i przy kościele w prawo (na wschód) na szlak żółty pieszy. Tym szlakiem do Krzeczyna Małego uzyskując po drodze najwyższy punkt wycieczki. W Krzeczynie Małym na szosę, by na krańcu wsi skręcić w lewo i polami dojechać (nadal szlak żółty) do obwodnicy południowej Lubina. Wzdłuż tej obwodnicy w lewo na miejsce startu.

Paweł Niewodniczański - 2012

Rokitki

Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej w Rokitkach