L-18 Lubin-Parszowice-Ręszow-Lubin

Z Lubina do Parszowic i Ręszowa.

Długość około 39,5 km. Najwyższy punkt (132 m n.p.m.) na ulicy Parkowej w Lubinie pod koniec podróży oraz na odcinku pomiędzy Kłopotowem a Czerńcem (130 m n.p.m.). Najniższy (87 m n.p.m.) w Niemstowie.

Ruszamy ze skrzyżowania ulicy Parkowej i Jaworowej. Kierujemy się ulicą Jaworową do ulicy Kaczyńskiego. Wzdłuż ulicy Kaczyńskiego i Alei Niepodległości do ulicy Paderewskiego. Dalej do Parku Wrocławskiego. Przeskakujemy przez park i dojeżdżamy do Castoramy. Za Castoramą przeskakujemy przez drogę do Wrocławia i wjeżdżamy do Miroszowic. Przejeżdżamy przez tę wieś i lasem dojeżdżamy do asfaltowej drogi. Skręcamy w prawo (na południe) i docieramy do boiska piłkarskiego w Kłopotowie. Za boiskiem skręcamy w lewo (na wschód). Duktem wśród pól (czerwony szlak) jedziemy do Czerńca. Na skrzyżowaniu dróg i szlaków w Czerńcu skręcamy na południe (w prawo - niebieskie szlak rowerowy) i szutrową drogą kierujemy się do Niemstowa. Przekraczamy Zimnicę (mostek). Niedaleko za mostkiem skręcamy w lewo (na wschód). Odłączamy się od szlaku. Docieramy na wschodni kraniec Niemstowa. Wjeżdżamy na asfalt i niezbyt ruchliwą drogą kierujemy się do Parszowic. Przy głównym skrzyżowaniu widzimy kościół pod wezwaniem Świętej Rodziny, w którym ksiądz Jerzy Popiełuszko odprawiał mszę primycyjną. Kierujmy się do Sitna asfaltem na północ. Mijamy Sitno przekraczając przy okazji drugi raz Zimnicę. Dalej podążamy na północ w kierunku Ścinawy, lecz kilka kilometrów za Sitnem skręcamy w drogę asfaltową w lewo (na zachód). Czerwony szlak. Dojeżdżamy do Ręszowa, w którym mijamy kościół pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Drogą asfaltową wśród pól wjeżdżamy do Siedlec gdzie kończymy jazdę czerwonym szlakiem. Docieramy do ruchliwej drogi z Lubina do Ścinawy mijając kościół św. Michała Archanioła. Niewielki kawałek tą ruchliwą drogą (ostrożnie) i skręcamy w prawo (na północ). Za wsią kończy się asfalt, a my drogą polną jedziemy na północ, a potem skręcamy na zachód. Wjeżdżamy do Księginic. Skręcając w prawo (na zachód) podążamy do Lubina. 3 kilometry i ponownie jesteśmy przy drodze nr 3 biegnącej z Wrocławia do Zielonej Góry. Kilkaset metrów poboczem tej drogi. Bardzo ostrożnie. Docieramy do skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. Przedostajemy się na drugą stronę drogi i ścieżką rowerową wzdłuż tej drogi (na północ) docieramy do ulicy Szkolnej. Dalej tą ulicą do ulicy Konstytucji 3 Maja i ulicą Bilińskiego dojeżdżamy do ulicy Parkowej i kończymy wycieczkę.

Paweł Niewodniczański - 2011

Pałac w Ręszowie

Pomink Antona Hardera - konstruktora zegarów w Ręszowie

Kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Ręszowie

Kościół Świętej Rodziny w Parszowicach