L-06 Pętla Lubin - Żelazny Most - Stara Rudna - Lubin powrót zielonym szlakiem

Pętla Lubin - Żelazny Most - Stara Rudna - Lubin

Długość trasy – 39,5 km.

Wyprawę rozpoczynamy przy starej wieży ciśnień w Lubinie przy ulicy Parkowej. Kierujemy się tą ulicą na zachód. Dalej ulicą Osiedlową dojeżdżamy do ulicy Hutniczej. Wzdłuż tej ulicy, ścieżką rowerową podążamy w prawo (północny-wschód), docierając do tunelu pod trakcją kolejową. Kierujemy się wzdłuż płotu Zakładów Górniczych Lubin, równolegle do drogi nr 3. W ten sposób docieramy do przejścia podziemnego, którym przedostajemy się na drugą stronę jezdni. Przy salonie Volkswagena jedziemy drogą asfaltową do lasu. Wjeżdżamy w las i początkowo niebieskim szlakiem pieszym, a następnie niebieskim rowerowym jedziemy na północny zachód. Docieramy do drogi biegnącej do Rynarcic. Przeskakujemy na drugą stronę i mając po lewej ręce stary zbiornik osadowy "Gilów" jedziemy na północ. Osiągamy po drodze najwyższy punkt (206 m n.p.m.). Dojeżdżamy do wsi Żelazny Most. We wsi wskakujemy na drogę asfaltową i kierujemy się w prawo (na wschód). Tuż za wsią wjeżdżamy na drogę w lewo (na północny-wschód). Tą drogą dojeżdżamy do leśniczówki. Tuż za leśniczówką skręcamy w prawo (na wschód) i drogą leśną podążamy do wsi Rynarcice. Tam wjeżdżamy na szosę i mały kawałek do poprzecznie biegnącej szosy do Rudnej. Przeskok przez szosę i wnet w lewo (na północ). Dojeżdżamy do południowo-zachodniego krańca Rudnej. Tutaj jesteśmy w najniższym punkcie wycieczki (111 m n.p.m.). Ulicą Witosa do Młynarskiej i na południe do przejazdu tunelem pod torami. Teraz na wschód docieramy do wiaduktu nad torami i docieramy do Starej Rudnej. Kawałek szosą i na południe, przy ruinach starego kościoła szutrową drogą do Toszowic. Od tego momentu już do Lubina jedziemy zielonym szlakiem zielonym. W Toszowicach przejeżdżamy przez asfaltową jezdnię i lasem kierujemy się do Składowic. W Składowicach ulicami dojeżdżamy do polnych dróg. Zielony szlak meandruje polami. Docieramy do drogi łączącej Lubin z Rudną, którą przeskakujemy na drugą stronę. Teraz meandrujemy lasem i docieramy do ulicy spacerowej, którą łączy Lubin z Golą. Tutaj w lewo (na południe). Przejeżdżamy przez wiadukt nad drogą nr 3 i ulicą Szkolną dojeżdżamy do ulicy Konstytucji 3 Maja. Przeskakujemy ulicę Niepodległości, a następnie ulicą Bilińskiego dojeżdżamy do ulicy Parkowej i dalej do starej wieży ciśnień kończąc wyprawę.

Paweł Niewodniczański - 2010 (korekta 2024)

Kościół Świętej Barbary w Żelaznym Moście

Stara Rudna - ruiny kościoła