L-05 Lubin - Brunów - Trzmielów - Jędrzychów - Szklary Górne - Lubin

Pętla Lubin - Brunów - Trzmielów - Jędrzychów - Szklary Górne - Lubin

Długość trasy – 39,5 km.

Wycieczkę rozpoczynamy przy skrzyżowaniu ulic Szybowej i Jana Pawła II. Kierujemy się północny-zachód do Obory ścieżką rowerową. Na początku wsi wjeżdżamy w ulicę Malinową (na południowy-wschód). Docieramy do szutrowej dri dążącej do Krzeczyna Wielkiego. Lecz po przejechaniu około 2 kilometrów skręcamy ostro w lewo na skrzyżowaniu dróg szutrowych (na zachód). Jedziemy do Krzeczyna Małego. Docieramy przy jego wschodnim krańcu. Krótki odcinek szosą bardzo ruchliwą i pod kątem prostym skręcamy w prawo (na północ). Jedziemy wśród pól, a gdy droga się rozwidla skręcamy w lewo (na zachód). Dojeżdżamy do drogi poprzecznej, którą kierujemy się ponownie na północ (w prawo). Nadal jedziemy żółtym szlakiem, który w pewnym momencie skręca na północny-zachód i wchodzi do lasu. Jadąc przez las osiągamy najwyższy punkt wyprawy (194 m n.p.m.) i docieramy do Brunowa. Gdy dojedziemy do głównej szosy prze wieś skręcamy w prawo ( na północ). Asfaltową szosą jedziemy przez wieś docierając do zabudowań starego PeGeRu. Dalej szeroką drogą przez las i później pola dojeżdżamy do Szklar Dolnych. Tutaj wjeżdżamy na szosę, którą kierujemy się w lewo (na zachód). Kilka kilometrów i docieramy do Trzmielowa. Tutaj , przy przystanku autobusowym kierujemy się w lewo i po 500 metrach docieramy do kościoła pod wezwaniem Matki Boskiej Różańcowej. Bardzo ładny kościół zbudowany z muru pruskiego. Wracamy do szosy, którą "przeskakujemy" w poprzek i lasem, a następnie drogą wśród pól docieramy do Nowego Dworu, a następnie do Jędrzychowa. Kawałek szosą i skręcamy na wschód (w lewo) i polami i lasem docieramy do Szklar Górnych. Ze Szklar Górnych, koło kościoła pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła pierw szosą, a następnie ścieżką rowerową jedziemy do wsi Obora. Z tej wsi asfaltową ścieżką rowerową dojeżdżamy do Lubina, na miejsce startu.

Paweł Niewodniczański – 2010 (korekta w 2018)

Pałac w Jędrzychowie

Kościół Matki Bożej Różańcowej w Trzmielowie

Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Brunowie