L-43 Wierzbowa-Trzebień-Wierzbowa

Wierzbowa - Trzebień – Leszno Górna - Wierzbowa

Długość trasy 46 km

Trasa jest płaska; niekiedy szlaki leśne są bardzo piaszczyste.

Początek trasy przy kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Wierzbowej. Kierujemy się na drugą stronę głównej drogi wiejskiej i wjeżdżamy między domostwa. Dojeżdżamy, za wsią, jadąc na zachód, do torów kolejowych. Przekraczamy torowisko i dalej jedziemy na zachód. Wśród łąk i lasów docieramy do północnego krańca Trzebienia. Tu spotykamy szosę biegnącą z południa na północ. Tą szosą podążamy na południe (w lewo). W centrum wsi znajdujemy kierunkowskaz do Trzebienia Małego. Trasa biegnie na zachód. Przekraczamy mostem rzekę Bóbr. Kilkaset metrów za mostem skręcamy w szutrową drogę biegnącą na północ (w prawo). Jedziemy wzdłuż Stawów Bobrowieckich będących efektem czerpania żwiru. Dojeżdżamy do szosy biegnącej ze Starej Olesznej. Na tej szosie w lewo (na zachód). Wnet szosa skręca na północ. Jedziemy wzdłuż Żwirowni w Starej Olesznej (obszar Natura 2000) i Bobru. Docieramy do Pstrąża, przy którym usytuowany jest obszar chroniony mewy szmieszki. Tutaj skręcamy w prawo (na wschód) i pokonujemy mostem rzekę Bóbr. Docieramy do szosy, którą jedziemy w lewo (na północ) do Leszna Górnego. W tej wsi kierujemy się za kościołem Matki Boskiej Królowej Polski w prawo duktem leśnym na południowy wschód. Na skrzyżowaniu dróg leśnych, na którym pojawią się szlaki czerwony i niebieski skręcamy w lewo i podążamy na wschód. Nie trzymamy się jednak tych szlaków, które biegną na północny-wschód do Przemkowa. Można też jechać na południowy-wschód prosto do Wierzbowej (szlak czerwony). Jadąc jednak na wschód natrafimy po kilku kilometrach na dukt biegnący na południe, którym dojedziemy do Wierzbowej.

Paweł Niewodniczański - 2013

Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Wierzbowej