lending

🐔INVEST🐔

(Khách hàng ủy thác vốn cho chúng tôi, lợi nhuận 4%->30% / tháng)

👉 Nhận vốn bằng BTC, VNĐ

min= 10.000.000 VNĐ (hoặc 500$)

max= 100.000.000 VNĐ (hoặc 5.000$)

Lãi từ 4%->30% / tháng

(🚫KHÔNG hoa hồng, KHÔNG đa cấp)

⛔️Điều khoản dành cho Khách Hàng Lending⛔️

(#LuagaBot - Trading Hunter)

👉-Khách hàng chỉ có thể rút vốn sau 60 ngày kể từ ngày tham gia (nếu tài khoản đang lãi).

👉-Khách hàng sẽ nhận lãi vào ngày 2 hàng tháng. (gửi loại tiền nào sẽ nhận lãi bằng loại tiền đó)

*nếu khách tham gia vào những ngày giữa tháng, lãi sẽ tính theo số ngày còn lại của tháng.

Ví dụ: lãi tháng 8 là 20%, Quý khách tham gia vào ngày 16/8 thì lãi được tính như sau:

Lãi = 20% / 31 x (31-16) = 9.67%

👉-Lãi từ 4%->30% / tháng.

⚜️-Khách hàng vui lòng xác định rõ, Khách Hàng chọn Lending là Đầu Tư Ủy Thác dựa trên sự tín nhiệm lẫn nhau, để tránh điều đáng tiếc xảy ra.

👇 👇 -Thống kê tài khoản, lãi, lỗ.. minh bạch công khai 👇

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NzCYBP6b7-xS8aY-_3UF1XnhJGtFGmvmKmWTCtkNw7g

Option 3 NEW