broking

⛔️⛔️⛔️ĐANG TẠM NGƯNG⛔️⛔️⛔️

🐔API🐔

(you do nothing, we'll trade by your API key)

Khách hàng giữ tài khoản của mình. Chúng tôi giao dịch cho khách hàng bằng mã API.

🐔Luaga.net Profit Public

👉Proposed capital = (first month rental) x 3

👉Vốn đề xuất = (phí tham gia) x 3

⛔️Điều khoản dành cho Khách Hàng Broking⛔️

(LuagaBot 🐔 Trading Hunter)

1️⃣. Không được can thiệp vào các tính năng giao dịch trên tài khoản của Quý Khách trong suốt quá trình Gói Broking của Quý Khách còn hiệu lực (bao gồm đặt lệnh, hủy lệnh, đóng lệnh, và tất cả những tính năng giao dịch khác).

2️⃣. Thông báo trước cho chúng tôi khi quý khách có ý định Nạp/Rút tiền từ tài khoản của Quý Khách.

3️⃣. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về sự cố của API (Application Programming Interface). Chúng tôi đã hướng dẫn Quý Khách bỏ chọn mục Withdraw khi tạo API cho nên nếu như có sự cố về mất mát tài sản. Đó là phần trách nhiệm của Quý Khách (hoặc của sàn giao dịch), Quý Khách có trách nhiệm liên hệ với sàn.

4️⃣. Không được lấy tín hiệu từ Channel/Group Broking chia sẻ ra ngoài Channel/Group dưới bất kỳ hình thức nào.


❌Nếu Quý Khách vi phạm 1 trong những điều trên, chúng tôi có quyền hủy gói Broking hiện tại của Quý Khách, không hoàn tiền mà không cần thông báo.

⚜️ Khách hàng vui lòng xác định rõ mình là Trade hay Đầu Tư, để tránh điều đáng tiếc xảy ra.

⛔️Quy định tính phí thuê dành cho Broking⛔️

(Áp dụng từ 2019-07-03)

👉--phí tham gia: (thanh toán tại thời điểm tham gia)

tham gia vào những ngày 01 đến 15: phí là 270$

tham gia vào những ngày 16 đến 31: phí là 135$

👉--từ tháng thứ 2 trở đi:

mức phí = 60% Tổng lãi*

*(Tổng lãi = Số dư tài khoản - Vốn)

**(bao gồm cả affiliate của quý khách, quý khách có thể tạo 1 tài khoản mới để không bị mất tiền affiliate)

👉-Khách hàng có thể rút lãi hoặc vốn (hoặc cả 2) bất cứ lúc nào NẾU tài khoản đang không có giao dịch. (thông báo và đợi xác nhận của chúng tôi trước khi rút)

Trường hợp nếu Khách Hàng không rút lãi và lãi > $500, thì chúng tôi sẽ yêu cầu thanh toán vào ngày đầu tiên của tháng.

👉--nếu tài khoản đang lỗ, sẽ KHÔNG thu phí .

❌❌❌ LƯU Ý: KHÔNG CHUYỂN BTC THANH TOÁN TỪ TÀI KHOẢN BITMEX

❌❌❌ LƯU Ý: KHÔNG CHUYỂN BTC THANH TOÁN TỪ TÀI KHOẢN BITMEX

Create API key / Tạo API