การเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ในสถานการณ์

แพร่ระบาดไวรัส COVID-19

Lomsakwittayakhom Online Class

ระหว่างวันที่ 8 - 24 มิถุนายน 2563

คำชี้แจง : นักเรียนตรวจสอบตารางการเรียนออนไลน์ของห้องเรียนของตน (เรียนวันละ 1-2 ชั่วโมง) ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ (ถ้ามี) และเข้าเรียนออนไลน์ผ่าน Google Meet ด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์/แล็บท็อป/สมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต (เลือกเพียงช่องทางใดช่องทางหนึ่ง) ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ ตามตารางการเข้าเรียน พร้อมลงชื่อการเข้าเรียนในทุกวัน


ขั้นตอนการเข้าเรียนออนไลน์ผ่านระบบออนไลน์ในสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัส COVID-19

  • ตรวจสอบตารางการจัดการเรียนการสอน >> คลิก

  • เข้าไปยังชั้นเรียน Google Classroom ของตนเองโดยใช้อีเมลของโรงเรียน (xxxxx@lomsak.ac.th) >> คลิก

  • หากยังไม่มีชั้นเรียนของตนเองปรากฏให้ใช้รหัสด้านล่างเพื่อเข้าร่วมชั้นเรียนตามกลุ่มของตนเอง

มัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่ม1(ม.1/1 - ม.1/3 และ ม.1/9 - ม.1/11) รหัส : cyg4qep

มัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่ม2(ม.1/4 - ม.1/8) รหัส : hpwfqmt

มัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่ม1(ม.2/1 - ม.2/3 และ ม.2/9 - ม.2/11) รหัส : m7cfsf2

มัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่ม2(ม.2/4 - ม.2/8) รหัส : in7oh44

มัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่ม1(ม.3/1 - ม.3/3 และ ม.3/9 - ม.3/11) รหัส : rjgi2ar

มัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่ม2(ม.3/4 - ม.3/8) รหัส : h2wwdlf

มัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่ม1(ม.4/1 - ม.4/6) รหัส : lht76qe

มัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่ม2(ม.4/7 - ม.4/13) รหัส : 46dwkq6

มัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่ม1(ม.5/1 - ม.5/6) รหัส : yemznaf

มัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่ม2(ม.5/7 - ม.5/13) รหัส : xkgncx6

มัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่ม1(ม.6/1 - ม.6/6) รหัส : xailiew

มัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่ม2(ม.6/7 - ม.6/13) รหัส : i344n67สำหรับการใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตกรุณาดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Google Meet ก่อนเข้าห้องเรียน

  • ดาวน์โหลด Google Meet สำหรับ Android >> คลิก

  • ดาวน์โหลด Google Meet สำหรับ iPhone/iPad >> คลิก

  • หากใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้โปรแกรม Google Chrome ในการรับชม (ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมอื่นเพิ่มเติม)

  • ควรปิดไมค์โครโฟนก่อนเข้าห้องเรียนออนไลน์, เปิดเฉพาะเมื่อต้องการสื่อสารกับผู้สอน (เพื่อป้องกันคลื่นทับซ้อน)

  • เข้าเรียนตามกำหนดการที่ทางโรงเรียนได้แจ้งไว้ผ่านทางลิงก์ด้านล่าง (โดยจะมีการเช็คชื่อในชั้นเรียนตามที่ได้แบ่งกลุ่มไว้)


ก่อนเข้าเรียนผ่าน Google Meet ในทุกๆวิชา

ให้ทำการลงชื่อผ่านฟอร์มด้านล่าง เพื่อบันทึกเวลาเรียนของตนเอง

กดที่ปุ่มด้านล่าง ตามระดับชั้นและเวลาที่เรียนเพื่อเข้าแอพ Google Meet

(กรุณาตรวจสอบตารางเรียน ในแต่ละห้อง แต่ละวันจะเรียนไม่พร้อมกัน)

หรือใช้รหัส : mwr-eskm-zzb

หรือใช้รหัส : hbz-gihm-eam

หรือใช้รหัส : vkn-egeu-umr

หรือใช้รหัส : rzm-qhze-cco

หรือใช้รหัส : ieb-cman-pjq

หรือใช้รหัส : chn-cqsp-sqh

หรือใช้รหัส : eif-tieu-avz

หรือใช้รหัส : gck-teju-cyp

หรือใช้รหัส : nhs-vdnx-ifa

หรือใช้รหัส : qwi-jbbk-ovi

หรือใช้รหัส : axo-boqt-yix

หรือใช้รหัส : zqf-hwmr-tsd

เมื่อเรียนจบแล้วให้นักเรียนทำการประเมินความพึงพอใจในการเรียนการสอนทางไกลผ่านฟอร์มด้านล่าง