Dydaktyk, badacz, ekspert…

Role i kompetencje nauczyciela języka specjalistycznego we współczesnej glottodydaktyce

Lublin, 19-20 listopada 2018 r.


FR

ENG

Tematyka konferencji

Komitet Organizacyjny

Wykłady plenarne

Rejestracja

Program konferencji

Publikacja

Miejsce konferencji

Zakwaterowanie

Abstrakty