Dienstvakdag 2018


Op donderdag 13 september 2018 wordt de veertiende verjaardag van het dienstvak LO&Sport gevierd. Wederom in Amersfoort, op de vertrouwde Bernhardkazerne.

Het concept van deze dag gaat bestaan uit een flinke hoeveelheid workshops (waarvan er twee gevolgd kunnen worden), een lezing van een gastspreker, een gezamenlijke maaltijd en aansluitend een feestavond. De workshops kennen in de meeste gevallen een maximaal deelnemeraantal. Het principe 'wie het eerst komt, wie het eerst maalt' wordt door ons gehanteerd. Zodra de limiet bereikt is, wordt de mogelijkheid voor inschrijven op deze workshop verwijderd uit het inschrijfformulier.

Onder de menu's Workshops en Vervolgprogramma kun je je inlezen voordat een inschrijving uitgevoerd wordt. We maken je er hier al op attent dat je in de meeste gevallen wat mee moet nemen. Denk ook aan douchespullen en een tussendoortje.

Programma:

  • 12.00 - 12.30u: Ontvangst in de sporthal van de BHK
  • 12:30 - 13:00u: appèl + herdenking Arno Budel, Dienstvaklied- en mars (functioneel tenue LO&Sportorganisatie (trainingspak).
  • 13.15 - 14.30u: Workshop/lezing ronde 1
  • 14.30 - 14.45u: Pauze/doordraaien
  • 14.45 - 16.00u: Workshop/lezing ronde 2 + Presentatie Cdt aan Oudgedienden
  • 16.00 - 16.30u: Omkleden en verplaatsen naar Officiers Casino Soesterberg
  • 16.30 - 18.00u: Gastspreker Brian Farley (80's/90's tenue of civiele kleding toegestaan)
  • 18:00 - 20:00u: BBQ
  • 20.00 - 23.00u: feestavond (tenue feestkleding, zo mogelijk in het thema 80's & 90's)

Voor vragen of meer informatie kan een email gestuurd worden naar: losportgp.bhk@mindef.nl.