Departamento Istorija

Paklausus kiekvieno pareigūno šis paliudytų kad 1889 buvo svarbiausi metai LSPD istorijoje. Nors ir ir žinoma kad jau ir seniau miestų saugumą ir jų priežiūrą rūpinosi kitokie pareigūnai ir/ar šerifai tačiau 1889 LSPD buvo reformuotas bei į gatves patruliuoti ir miestą saugoti išvyko pirmieji pareigūnai. Būtent nuo šios datos prasidėjo didieji departamento pokyčiai ir nuopelnai. Metai iš metų LSPD siekė tobulumo vykdė reformas diegė naujus dalykus siekė užtikrinti mieste saugumą bei padėti kiekvienam kuris šaukėsi pagalbos. Negalima nutylėti ir nepaminėti kad gyvenime visada būna nuosmukių kuriuos patyrė ir Policijos departamentas. Tačiau savo gyvenimus pašventę uniformuoti pareigūnai trokštantys teikti visapusišką pagalbą kitiems nenuleido rankų bei siekė bendro tikslo - užkardyti nusikalstamumą. Bėgant metams ir net dešimtmečiams spėjo pasikeisti ne vienas valdžios atstovas ir žinoma ne vienas darbuotojas tačiau tikslas išsilaikydavo tas pats. LSPD nuo savo pradžios keitėsi ir tobulėjo labai sparčiai. Viršininkas Liudvikas buvo vienas iš dar puikiai atmenamų asmenų kurie užėmė LSPD viršininko poziciją. Gaila tačiau dėl didelio spaudimo bei virstančių sunkumų Liudvikas gavo milžinišką potraukį alkoholiui ko pasekoje paliko savo poziciją. Noras padėti troškimas užkardyti vykstančius nusikaltimus tobulėti bei siekti departamento aukštumų buvo kiekvieno viršininko kraujyje. Tačiau verta paminėti Juzos Mozės kadenciją. Asmuo LSPD viršininko postą užėmė ganėtinai trumpą laiką dėl savo veiksmų. Jau po keleto mėnesių asmuo buvo patrauktas į baudžiamąją atsakomybę bei buvo nušalintas nuo viršininko pareigų dėl jo padarytų veiksmų kuriuos vyriausybė nutarė traktuoti kaip Korupciją. Tai buvo skaudus įvykis kuris sukrėtė kiekvieną pareigūną. Tačiau jau 2020 pradžioje į viršininko postą buvo paskirtas naujasis viršininkas Kenas Bermuda. Naujos reformos atnaujinimai dideli kiekiai naujų pareigūnų buvo tik maža dalis to ko siekė Kenas ir kokie nuopelnai buvo pasiekti. Naujasis viršininkas siekė padaryti miestą vieta kurioje norėtų gyventi kiekvienas. Departamentas buvo pertvarkytas taip kad kiekvienas pareigūnas žinotų savo pareigas bei kuo lengviau siektų bendrojo tikslo. Po ilgo kadencijos laikotarpio Kenas Bermuda nepasitraukė iš LSPD tačiau perdavė departamento valdymą Sasai Vozik. Nors ir lūkesčiai į Sasą buvo dedami dideli, tačiau šis asmuo pozicijoje neužsibuvo ilgai bei depardamento valdymą perėmė dabartinis LSPD Viršininkas Denas Mekauskas.


Los Santos Policijos Departamento Valdžia

Viršininkas
Denas Mekauskas

MK-Leitenantas
Augustas Daktaras

Viršininko Pavaduotojas
Vycka Mineralas

HR-Seržantas
Giedrius Vorenas

Kapitonas
Mykolas Lingrinas

Detektyvas-Leitenantas
Rolandas Komisarovas

Leitenantas
Antanas Liutas

Departamento Rangų Sistema

Kadetas

Būdamas kursantu Jūs turite tik vieną užduotį - giliau susipažinti su Policijos Departamento veikla ir išmokti naudotis suteiktomis priemonėmis.

Jaun. Pareigūnas

Jūs jau esate tikras departamento narys. Jūs atlaikėte išbandymus, mokate naudotis duotomis priemonėmis ir galite su kitomis kolegomis.

Pareigūnas

Būdamas policininku jūs esate patikimas departamento narys. Iš jūsų tikimasi, kad būsite pavyzdys kitiems. Jūsų atsakomybė jau didėja.

Vyr. Pareigūnas

Jūs esate Policijos Departamento įvaizdžio dalis. Jumis pasitiki kolegos bei vadovai, kad užduotis bus atlikta nepriekaištingai. Jūs esate įvaldęs visas departamento ypatybes ir esate pabuvojęs ne vienoje kėblioje situacijoje. Jūs jau turite šiek tiek laisvės ir galite duoti nurodymus žemesnio rango pareigūnams. Iš jūsų tikimasi vadovavimo sugebėjimų bei patarimų priimant sprendimus. Į jus kreipsis policininkai dėl patarimų kėbliose situacijose. Jūs sugebate pats priimti sprendimus ir jums patikėta instruktuoti policininkus ir akademikus bei būti jiems pavyzdžiu.

Pamainos Vadovas

Būnant pamainos vadovui jūs jau apsisprendėte toliau siekti kelių patrulių divizijos ir/ar greitojo padalinio gretų rango. Jūs atsakote už patrulius kuomet nėra šios šakos vadovų (Seržanto/GP-Seržanto). Taip pat kartų su divizijos vadovybė organizuojate mokymus pareigūnams, bei teikiate ataskaitas apie jų darbo kokybę.

Seržantas

Tai yra aukščiausias vadovavimo rangas kelių patrulių divizijoje. Iš jūsų jau nebesitikima vadovavimo įgūdžių, o jūs juos turite turėti. Jūs vadovaujate kelių patrulių divizijai. Jūs dalyvaujate visuose vadovybės posėdžiuose ir susirinkimuose, iš jūsų tikimasi pasiūlymų kaip pagerinti jūsų būrio veiklą, patarimų bendrais klausimais bei iniciatyvos darant mokymus ar praktines užduotis, reidus. Jei nėra aukštesnio ranko pareigūnų tarnyboje, departamento sprendimai krenta ant jūsų pečių, kurie padarius klaidas gali brangiai kainuoti. Jūs atsakote už visus pareigūnus - jų susimovimas, reiškia jūsų taip pat.

Detektyvai

Labiausiai įslaptinta departamento šaka. Apgaubta daugybe paslapčių bei įdomių istorijų. Dažnas atėjęs pareigūnas nori į čia papulti. Pagrindinis jų tikslas yra užtikrinti skaidrumą valstybinėse įstaigose, užtikrinti nusikaltimų užkardymą prieš jiems įvykstant, narkotikų ir ginklų prevenciją

Mobilioji Kuopa

Viena iš aktyviausių departamento šakų. Pareigūnai kurie yra pasiruošę ginti žemesnio rango pareigūnus, kitų asmenų gyvybės per specialias operacijas. Iš jų yra tikimasi aukštų vadovavimo, šaudymo, šturmavimo sugebėjimų bei vieno iš svarbiausių dalykų nepasimetimo kritinėse situacijose.

Žmogiškieji Ištekliai

Tai yra viena iš pagrindinių LSPD administracijos šakų kurioje yra aktyviausiai surinkti žmonės kurie rūpinasi LSPD gerbuviu bei Policijos bendravimu su žiniasklaida bei viešuoju skyriumi. Čia surinkti asmenys prižiūri darbuotojų bylas, veda interviu dėl darbo, išduoda ginklų licencijas bei prižiūri pareigūnų darbą ir skiria nuobaudas bei pagyrimus.

Prižiūrėtojas

Kaip prižiūrėtojas jūs atsakote už visus skundus ant pareigūnų, civiliui paprašius pakviesti aukštesnį ranga - reaguojate jūs. Privalote pilnai išmanyti visą Baudžiamąjį kodeksą, bei vidines LSPD nuostatas, jog gebėtumėte priimti tinkamus sprendimus.

Taip pat jums gali būti paskirta priežiura kelių patrulių divizijos jei to reikalauja aplinkybės. Atsakote tiesiogiai HR-Seržantui.

HR Seržantas

Kaip žmogiškųjų išteklių skyriaus seržantas jūsų užduotis yra visų skyriaus darbuotojų darbo kokybės užtikrinimas, priežiūra jog vyktu reguliarūs mokymai, bei bendrojo LSPD gerbūvio užtikrinimas, jūs taip pat teikiate siūlymus aukštesniajai valdžiai apie darbo kokybės gerinimą. Taipogi užtikrinate kokybišką Prižiūrėtojo darbą. Tiesiogiai atsakote Leitenantui.

MK Leitenantas

Jūs priklausote mobilios kuopos grupės vadovybei. Tai yra atskira departamento šaka į kurią patekote dėl savo nepriekaištingų vadovavimo įgūdžių susijusia su mobilios kuopos veikla. Jūs pats planuojate savo darbo laiką ir pobūdį, tačiau privalote užtikrinti savo šakos puikia veiklą, reguliarius mokymus, bei tvarkinga dokumentacija. Tiesiogiai atsakote vyresniajam leitenantui.

Detektyvų Leitenantas

Jūs priklausote kriminalistų grupės vadovybei. Tai yra atskira departamento šaka į kurią patekote dėl savo neabejotinai gerų tardymo įgūdžių, įžvalgų, kurių kiti nepastebi. Jums yra patikėta dirbti su konfidencialia informacija. Jūs patys planuojate savo darbo laiką ir pobūdį, bet vadovybė tikisi iš jūsų aiškių rezultatų. Tiesiogiai atsakote vyresniajam leitenantui.

Leitenantas

Jūs esate atsakingas už departamento bendrą gerbūvį ir veiklą. Jums yra patiketa HR Skyriaus vadovybė. Jūs esate atsakingas kad vyktų mokymai, įdarbinimas vyktų sklandžiai. Jūs galite išdavinėti ginklų licencijas, jūs padedate savo priskirtam padaliniui jo veikloje ir kėbliose situacijose, jūs patarinėjate aukštesniems rangams ir esate pagrindinė dalis tarp aukščiau ir žemiau esančių pareigūnų. Tiesiogiai atsakote vyresniajam leitenantui.

Vyr. Leitenantas

Būdamas Vyresniuoju leitenantu jūs esate atsakingas už departamento leitenantų veiklą. Jūs prižiūrite visų divizijų leitenantus, užtikrinate jog mokymai vyksta sklandžiai, leitenantai neišnaudoja savo pareigų, tinkamai tvarkosi su jiems priskirtomis divizijomis. Taip pat priimate visus skundus kurie liečia leitenantų veiklą jų susimovimas - reiškia taip pat ir jūsų.

Komisaras

Kaip komisaras jus turite dvi roles. Administracinę ir kažkokios departamento šakos priežiūrą. Jūs prižiūrite, kad dokumentacija yra sutvarkyta, kad operacijos vykdomos sklandžiai, kad pareigūnai tinkamai dirba savo darbą laikydamiesi įstatymų bei etiketo priešingu atveju galite skirti drausmines nuobaudas ir kviestis žmones ant kilimėlio bei burti komisiją pareigūno svarstymui. Jūs prižiūrite prieš tai išvardintus rankus, kad pastarieji vykdytų savo pareigas ir prižiūrėtų savo skyrius. Jūs kartu dirbate su visais komisaro ranko vadovybės darbuotojais, juos konsultuojate ir kartu priimate sprendimus.

Kapitonas

Kapitonas yra Vyr. Komisaras. Jis atlieka visas komisaro funkcijas, bet turi paskutinį žodį kai sprendimas yra Kapitono lygio svarbos. Jis prižiūri visus skyrius ir imasi veiklos, ten kur mato kad yra problema. Jūs esate labiausiai informuotas žmogus komisariate, nes iš visų galite imti ataskaitas, duoti užduotis ir laukti jų įvykdymo. Jūs vadovaujate komisariatui, kai nėra viršininko ar jų pavaduotojų, todėl ant jūsų pečių krenta taipogi labai didelė atsakomybė ir jei kenčia komisariatas, jūs kenčiate kartu, nes jūs nesugebėjote tinkamai atlikti savo darbo ar informuoti viršininkų, kad būtų padaryti atitinkami veiksmai.

Viršininko Pavaduotojas

Būdamas pavaduotoju esate viršininko dešinioji ranka. Jūs turite lygų žodį kaip ir jis, kai jo nėra. Jūsų pagrindinė veikla yra užtikrinti, kad komisariato veikla yra tinkama ir visi dirba savo darbus tinkamai, jei pastebite problemų, jūs vadovaudamasis vadovavimo grandine perduodate informaciją reikiamo skyriaus vadovui ir laukiat ataskaitos apie situaciją ar individualų atvejį. Jūs kartu su viršininku kuriate ateities planus t.y. viziją, misiją ir tikslus.

Viršininkas

Jūs vadovaujate visam departamentui su vadovybės pagalba ir užtikrinate, kad viskas klostosi sklandžiai. Jums ant pečių krenta visas popierizmas, kurį galite paskirstyti savo komandai. Jūs esate departamento ateities kūrėjas, strategas, lėšų skirstytojas. Jūsų žodis yra paskutinis. Su aukštom pareigom ateina ir didelė atsakomybė, todėl jums svarbiausias uždavinys yra suburti patikimą komandą, kurią būtų nebaisu palikti vadovauti komisariatui, kai jūsų nėra.