นายนิพนท์ นนธิ
ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
ดูทั้งหมด

❖  ภาพกิจกรรม ❖ 

สพป.ลพบุรี 1 ร่วมงานวันเด็กโรงเรียนในสังกัด


การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่
เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  

สพป.ลพบุรี 1 ร่วมงานวันเด็กโรงเรียนในสังกัด


 สื่อวีดีทัศน์ ❖ 

 ข่าวการศึกษา