นายนิพนท์ นนธิ
ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 1


ดูทั้งหมด

❖ ภาพกิจกรรม ❖

สพป.ลพบุรี 1 ร่วมงานวันเด็กโรงเรียนในสังกัด


การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่
เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

สพป.ลพบุรี 1 ร่วมงานวันเด็กโรงเรียนในสังกัด


สื่อวีดีทัศน์

ข่าวการศึกษา