ფოლკლორისტიკა / ლიტერატურისმცოდნეობა

ქართული ხალხური ეპოსი

ზურაბ კიკნაძე


ყდა: რბილი
ზომა: 200 × 130 მმ
გვერდების რაოდენობა: 136 გვ
ISBN: 99928-924-0-4


გალაკტიონის პოეტიკა და რიტორიკა

1915-1927   

ზაზა შათირიშვილი


ყდა: რბილი
ზომა: 200 × 140 მმ
გვერდების რაოდენობა: 209 გვ
ISBN: 99928-927-1-4


ზაზა შათირიშვილის წიგნი,  გამორჩეული – კონცეპტუალური სიახლით, დახუნძლული – მოულოდნელი (ანდა მოსალოდნელი) მიგნებებით, შთამბეჭდავი – კონტექსტური თვალსაწიერით, ზუსტი – მეთოდოლოგიური გააზრებით, სანდო – დასკვნებითა და განზოგადებებით, ასახავს არა მარტო თანამედროვე ლიტერატურულ კვლევათა გაფართოებულ შესაძლებლობებს, არამედ წარმოადგენს ტექსტის ანალიზის ნიმუშს, შესრულებულს აზრობრივი დამუხტულობითა და სრულყოფილი  ფორმით, და ეს წიგნი – არა ოდენ თანადროულ მკვლევართათვის და არა გალაკტიონ ტაბიძის პოეზიის შემსწავლელთათვის – კიდევ დიდხანს გამოდგება ნიმუშად.


                    მერაბ ღაღანიძე


*


წიგნში განხილულია ისეთი პრობლემები, როგორებიცაა “არტისტული ყვავილების” თემატიკა, 1927 წლის კრებულის პოეტური იდეოლოგია, გალაკტიონის სტილისტური ინვარიანტები, გალაკტიონის ინტერტექსტები. მაგრამ მთავარი საკითხი, რომელსაც მონოგრაფია ეძღვნება, ისაა, თუ როგორ იქცა გალაკტიონი აკაკის ეპიგონიდან იმ პოეტად, რომელიც ელიტურ თუ მასობრივ რეცეპციეᢡში რუსთაველს გაუტოლდა.ქართული ლექსი   

სერია: ლოგოს პრესის სასკოლო ბიბლიოთეკა

აკაკი ხინთიბიძე


ყდა: რბილი
ზომა: 160 × 90 მმ
გვერდების რაოდენობა: 48 გვ