Kokmateriālu testēšanas laboratorija

LKKES Testēšanas laboratorija ir neatkarīga LKKES institūcija.

LKKES Testēšanas laboratorija ir akreditēta Valsts aģentūras Latvijas Nacionālā akreditācijas birojā LATAK, ar reģistrācijas numuru LATAK-T-391 un visas Testēšanas laboratorijā veiktās darbības ir veiktas atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025:2017 standarta prasībām. LKKES Testēšanas laboratorija ir kompetenta veikt cietās biodegvielas paraugu ņemšanu un sagatavošanu fizikālajai testēšanai, un apaļo kokmateriālu uzmērīšanu saskanā ar LVS82:2020

Piedāvātie pakalpojumi

Kontakti
Testēšanas laboratorijas vadītājs Uldis Grīnfelds
M: 26134140
E: laboratorija@lkkes.lv