אתר זה הוא בונוס לספר סייבר>>מתחילים!

הוא לא בא ללמד בפני עצמו אלא משמש כהשלמה לספר


תוקף האתר הוא לחצי שנה. 

לאחר מכן יכול להיות שהוא יעבור שינויים ויהיה בתשלום


שימו לב 

האתר עדיין בבניה  ומתחדש כל שבוע בתכנים נוספים