Välkommen till Lions Club Jarramas

Hjälp Lions hjälpa

Covid-19. Julmarknaden är inställd, men lösning pågår om att skapa julstämning på annat och säkert sätt.

Lions delar ut gula rosor som tack för allt stöd!

I Karlskrona finns 2 lionsklubbar, Lions Club Karlskrona och Lions Club Jarramas.

LC Jarramas bildades den 22 mars 1979. Charterklubb var LC Karlskrona. Klubben är "mixed" och har ca 50 medlemmar. Den är därmed en av de större klubbarna i Sverige. Genom medlemmarnas helt ideella insatser vill Lions bidra till en bättre och mer human värld.

Klubbens större insamlingsaktiviteter är Mat- och Trädgårdsmässa i Wämöparken i maj
och
Karlskrona Julmarknad andra helgen i advent.

Här kan du se vad Lions Club Jarramas gör med insamlade medel
och här kan du se hur medlemsavgifterna används

Lions Club Jarramas har inga fonder eller stiftelser. Allt överskott från aktiviteterna går tillbaka till olika hjälpbehövande. Om du vill söka bidrag skriver du och berättar om varför du eller någon annan i din närhet behöver hjälp. Vem som helst kan söka bidrag.

Tänk på att handläggningstiden normalt är ca en och en halv månad.

I brådskande och ömmande fall kan beslut fattas snabbt. Du kan skicka begäran som brev eller med email. Adresser hittar du under fliken Kontakt.

Klubben tar tacksamt emot bidrag till hjälpverksamheten. Inga administrativa kostnader dras från insamlade medel - de står medlemmarna själva för. Alla bidrag går 100 % till vår hjälpverksamhet.

Intresserad att bli medlem? Kontakta Kerstin Malmström kerstin.a.malmstrom@hotmail.se telefonnummer 0734-162539