"Sibulast lilleks"

Lillekasvatusprojekt "Sibulast lilleks"

EESMÄRGID

Õpilane:

 • tutvub erinevate kevadlilledega;

 • oskab istutada lillesibulat;

 • kasvatab lille ja hoolitseb oma lille eest;

 • õpib märkama taime arengut sibulast lilleni;

 • tunneb taime eluringi;

 • oskab iseloomustada lille kasvamise etappe;

 • oskab seostada teooriat ja praktikat;

 • teab, mis on taimede peamised osad ning millised on nende ülesanded;

 • joonistab kevadlilli;

 • kirjutab jutu lilledest;

 • oskab pildistada ja koostada esitlust.


LÕIMING:

 • matemaatika

mõõtmine ja pikkusühikud; ajaühikud; diagrammide lugemine; tekstülesanded

 • loodusõpetus

taime osad ja nende ülesanded; vaatlemine; taime eluring; kevadlilled

 • eesti keel

kirjeldamine; omadussõnad; jutu kirjutamine; luuletused

 • kunstiõpetus

piltide analüüsimine; värvid; kevadlillede joonistamine

 • tööõpetus

lillepoti kaunistamine dekupaaž tehnikas; plakati koostamine;

 • informaatika

erinevate ülesanne lahendamine (Bingo, LearningApps, Google Forms, Genially)

 • inglise keel

taimedega seotud mõisted

 • multimeedia

lille kasvamise pildistamine; fotokollaaži koostamine; esitluse tegemine; virtuaalne põgenemistuba

 • muusika

lillelaulude laulmine; muusikapala loomine

 • kehaline kasvatus

õues kevadlillede otsimine ja liikumine • elukestev õppe ja karjääri planeerimine

aedniku ja floristi elukutsetega tutvumine

 • keskkond ja jätkusuutlik areng

vastutustundlik ja keskkonnateadlik käitumine

 • teabekeskkond

tajub ja teadvustab ümbritsevat teabekeskkonda ja oskab infot otsida

 • tehnoloogia ja innovatsioon

tehnoloogia ja interneti kasutamine ülesannet lahendamiselMIDA ON VAJA:

 • Igal õpilasel kiirköitja või mapp töölehtede kogumiseks

 • Töölehed

 • Savipotid

 • Salvrätikud dekupaaži tegemiseks

 • PVA või dekupaažiliim

 • Lillesibulad

AJAKAVA JA TEGEVUSED:

PROJEKTI _SIBULAST LILLEKS_ AJAKAVA.docx

Projekti kestvus märtsist maini.

Veebilehel kasutatud fotod ja fail on pärit Kertu Torni erakogust.


See teos on antud Creative Commonsi litsentsi "Autorile viitamine + Jagamine samadel tingimustel 4.0 Rahvusvaheline" alla.