Montessoriförskolan Lilla Kuben

Välkomna till Lilla Kuben

Vi ligger intill Sofiaparken i Lund.


Montessoriförskolan Lilla kuben öppnade 1994 och var då ett föräldrakooperativ, idag är vi ett personalkooperativ.


I ett personalkooperativ där sitter de anställda med i styrelsen, men även två föräldrar är med här och får på så sett en insyn och delaktighet i förskolan.


Lilla Kuben är en lite förskola med 2 avdelningar och vi har 24 barn sammanlagt.

Vi har en hög personaltäthet med 5 stycken utbildade pedagoger, tre förskollärare och två barnskötare.

Tre av dessa har även Montessoriutbildning.


För att kunna ha vår höga personaltäthet har vi hjälp av föräldrar som jourföräldrar, vilket innebär att två familjer har en månad var, där de hjälper oss om vi har något enklare vi behöver stöttning med.

Vi har även en fixarhelg per termin där vi hjälps åt att grovstäda och gör lite småfix och tar hand om vår utemiljö. Här hjälps pedagoger och de familjer som kan åt.


VÄLKOMNA!

info@lillakuben.se

Kontakta oss

Montessoriförskolan Lilla Kuben

Sofiavägen 4d

222 41 Lund

Tel: 046-151613För generella frågor:

e-post: info@lillakuben.se