מדרשת מיצר לאחריות ולמנהיגות חברתית

המדרשה למנהיגות ואחריות חברתית מיצר (ע"ר) הנה ארגון עצמאי הפועל בשדה החינוכי לצעירים לפני שירותם הצבאי ואחריו למען חברה ועולם טובים יותר.

חזונה של המדרשה:

מדרשת מיצר לאחריות ומנהיגות חברתית תהווה בית מדרש ובית יוצר, אשר שליחותו היא פיתוח מנהיגות צעירה בעלת רוח גדולה המוקירה את 'מידת האדם שבאדם', טעונה בתחושת שליחות ואחריות לעתיד המדינה כיהודית-דמוקרטית, חברה ישראלית סולידרית ותרבות מתפתחת המוקירה את מורשתו של העם היהודי.

זוהי הצהרת אמונים:

אנו מאמינים שבכוחו של דיאלוג חינוכי של צעירים ומחנכים, ובכוחם של הצעירים עצמם לקדם עתיד הולך ומשתבח עבור החברה הישראלית.

לצורך מימוש חזון זה פותח אתר זה כמקראת מבוא עבור חניכי וחניכות המדרשה ועבור מי שבוחר לחשוב ולקבל השראה מטקסטים אלו. תכניו של האתר נקראים ונידונים בבתי המדרש במהלך שנת הלימודים של חניכי מכינת מיצר.


ליקוטים | Anthologies

פרקי לימוד מבית מדרשה של מכינת מיצר


© כל הזכויות שמורות למחבר ולמדרשה למנהיגות ואחריות חברתית מיצר (ע"ר) תשע"ז. נדפס בישראל, 2016

אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר ידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר — כל חלק שהוא מהחומר במסמך זה. שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול במסמך זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמחבר


במידה נפגעו זכויות יוצרים במלאכת איגוד קטעי הקריאה והצפייה לחוברת זו - הדבר נעשה בתום לב וללא כוונה רעה. אנא צרו איתנו קשר כדי שנדאג להסיר את הקטע.


//החוברת הנה לשימוש פנימי ולצרכי לימוד בלבד//


המדרשה לאחריות ומנהיגות חברתית מיצר

מיצר, ד.נ. דרום רמת הגולן, 1923600

טל': 04-6763760

פקס: 04-7673762

דוא”ל: office@meitzar.org.il

אתר האינטרנט: www.meitzar.org.il


במידה ומצאתם טעות נשמח לשמוע

דוא”ל: office@meitzar.org.il