Лидери на промяната 2020

Информационен сайт

Тук ще откриете:

  • информация за целите и подхода на програмата;

  • подробности за графика и темите на изданието за 2020 г.;

  • мнения на завършили предишни издания;

  • информация за условията за участие и процеса на кандидатстване и сформиране на група;

  • информация за екипа зад програмата.

Желаещите да вземат участие в „Лидери на промяната“ 2020 е необходимо да попълнят форма за кандидатстване (достъпна през бутона по-долу) в срок до 08.03.2020 г., 23:59 ч. След изтичането на този срок формата няма да бъде активна и други кандидатури няма да могат да бъдат обработени.

Преди да решите да кандидатствате за участие:

  • уверете се, че сте се запознали подробно с информацията за програмата, налична на този уебсайт;

  • обсъдете във вашата организация възможността за участие и се уверете, че имате нейната подкрепа;

  • уверете се, че можете да отделите необходимото време и да присъствате в минимално изискуемия за завършване брой обучителни дни, както и да участвате в изпълнението на индивидуалните и екипни задачи между модулите на програмата.