Lidé mezi námi

V rámci projektu Lidé mezi námi měli studenti sekund a tercií možnost potkat se a hovořit s lidmi z různých kulturních prostředí, s různými životními zkušenostmi a postoji, kteří žijí v naší zemi. Tyto rozhovory nahrávali a následně publikovali.

Projekt byl realizován v rámci českého zeměpisu (témata Lidé na Zemi a Lidé v České republice) v sedmém a osmém ročníku nižšího gymnázia. Na realizaci projektu se podílela organizace Amnesty International.